İslamiyat

Çalınan Ve Gasbedileni Almak

Tarih: 10 ay önce

Çalınan veya haksızlıkla sahibinden alınan birşeyi bilerek satın almak bu haksız fi'ile yardımdır. 


Peygamberimiz (s. a. v. ) şöyle buyurmuştur:


"Kim, bildiği halde hırsızlık eşyayı satın alırsa onun günâhına ve şerefsizliğine katılmış olur. "(Beyhakî, es-Sünenu'l-Kubrâ, C.  V, s.  336. )