İslamiyat

Suçlar Ve Cezalar

Tarih: 5 ay önce

Fıkıh kitaplarımız bu konuyu “ukûbat” başlığı altında işlemiştir.  Suçlar ve cezaları kapsayan ceza hukuku bizde iki kısma ayrılır:

Had’ler

Tazir’ler

Hadler, Allah hakkı olarak infaz edilen suçlardır.  Yargıya intikalinden sonar affı olmaz.  Bu suçların cezasını devlet verir.  İslam devleti yoksa, hadler uygulanmaz.  Bu tür suç ve cezaları kısaca görelim: