İslamiyat

Namazın Mekruhları

Tarih: 2 ay önceNamazın vâciblerinden herhangi birini bilerek yapmamak, tahrîmen (harama yakın) bir mekruhtur.  Sünnet veyahut âdâbından birini yapmamak mekruh ise de, harama yakın değildir.  

Bu genel kaideden sonra, namazın belli başlı mekruhlarını görelim: 

1 - Namazda bedeni ve elbisesiyle oynamak.  Serinlemek maksadıyla eliyle yelpazelenmek.  

Namazın kemâli, ruhen ve bedenen huşû' ve sükûnet bulmak ve dünyevî işlerden kalben alâkayı kesmek ile olduğundan bu gibi işler mekruh görülmüştür.  

2 - Abdesti sıkışık bir vaziyette veya iştah çekici bir yemek sofraya konmuş iken namaza durmak. .  Bunlar da, namazda kalbpve zihni meşgul ederek huzura engel olduklarından mekruh sayılmışlardır.  

3 - Namazda parmak çıtlatmak veya parmakları birbirine geçirmek.  

4 - Namazda iken esnemek, gerinmek, eli böğrüne koymak.  

5 - Göğsünü kıbleden çevirmeden boynunu döndürüp bir yere bakmak.  Göğsü kıbleden döndürmek ise namazı bozar.  

6 - Kollarını yere sermek.  Kadınların sermesi mekruh değildir.  

7 - Ceket ve paltosunu giymeyip omuzuna veya başına alarak namaz kılmak.  Bu, kibir ve namaza önem vermemek gibi duygularla olursa, mekruhtur.  Bir özürden dolayı olursa mekruh sayılmaz.  

8 - Kılıksız bir halde, kirli iş elbisesi içinde veya başkasının yanına çıkamayacağı bir kıyafetle namaza durmak.  Kolları dirseklere kadar sıvalı, lâubali bir vaziyette namaza durmak da mekruhtur.  

9- Kırâeti tam bitirmeden rükû'a eğilmek.  

10 - Her namazın ikinci rek'ati birinciden, dördüncü rek'ati de üçüncüden uzun olmamalıdır.  

11 - İki rek'atta da aynı sûreyi tekrar etmek.  Eğer ezberinde başka sûre yoksa mekruh olmaz.  Nafile namazlarda tekrarda bir kerahet yoktur.  

12 - Namazda gözlerini yummak veya göğe dikmek.  Namazda secde yerine bakmak âdâbdandır.  Gözleri yummak, bu edebi terk etmektir.  Ancak huşûu giderici ve dikkati dağıtıcı bir şey'i görmemek için göz yumulması bakmaktan evlâdır.  

13 - Vücudundan kıl koparmak gibi namaza uygun düşmeyen bir amel-i kalîlde bulunmak.  

14 - Namazda kaşınmak, terini silmek.  Kaşınmadığı ve terini silmediği takdirde aşırı rahatsızlıktan zihni meşgul olacaksa, câiz olur.  

15 - Camide ön safta açık yer varken ilerlemeyip arkada namaza durmak.  

16 - Tenbellik eseri yanında takke taşımayı bir külfet sayarak veya başını örtmeyi ehemmiyetsiz görerek başı açık namaz kılmak.  Halbuki namazda başın örtülü olması sünnettir.  Hattâ, secde esnasında baştan düşen takkeyi amel-i kesîr işlemeden (meselâ tek el ile) yerden alıp başa örtmeyi bâzıları efdal görmüşlerdir.  Bir özürden dolayı başın açık bulunmasında ise kerahet yoktur.  Bir de, tezellül ve huşû' maksadıyla başı açık bırakmakta bir beis yoktur, diyenler de vardır.  

Namazda takkenin üzerine sarık sarmak sünnettir.  Allah Resûlü: "Sarıklı kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 defa daha hayırlıdır" (Tâc) buyurmuştur.  

17 - Farz namazlarda özürsüz bir şey'e dayanmak ve sağa-sola sallanmak da mekruhtur.