İslamiyat

Namazı Bozan Şeyler

Tarih: 1 ay önce

Namazı bozan belli başlı hususlar şunlardır: 1 - Namazda konuşmak.  İster yanılarak olsun, ister unutarak, isterse uyuklayarak, az veya çok her türlü konuşma namazı bozar.  

2 - Namazda bir şey yeyip içmek.  


3 - Kendi işiteceği kadar gülmek.  Yanındakiler işitecek kadar gülmek, namazla birlikte abdesti de bozar.  Tebessümün ise, ne namaza, ne de abdeste bir zararı yoktur.  


4 - Kıbleden göğsünü çevirmek.  


5 - Namazda iken selâm vermek ve selâm almak.  İsterse yanılarak yapılmış olsun. 


6 - Namazda iken, dıştan bakana kesinlikle namazda olmadığı intibaını verecek şekilde bir işle meşgul olmak.  Meselâ, tarakla saçını taramak gibi.  Buna fıkıhta amel-i kesîr denir ki, mânası çok iş, namaza mâni olan iş demektir.  Dıştan bakınca namaz kılıp kılmadığında şüphe uyandıran, insana kesin bir kanaat vermiyen hareketler ise, namazı bozmaz.  Bu hareketlere de amel-i kalîl, yani az iş, namaza mâni olmayan iş denir.  


7 - Teyemmüm almış kimsenin namazda iken suyu görmesi.  Sabah namazını kılarken güneşin doğması.  Mest üzerine yapılan meshin müddeti, namazda iken bitmesi.  


8 - Erkekle kadının yanyana bir hizada namaza durmaları.  Bunun namazı bozması için, erkekle kadının kıldıkları namazın müşterek olması şarttır.  Bu müştereklik de, ya ikisinin de aynı imama uyması veya kadının, hizasında durduğu erkeğe uyması şeklinde olur.  


Bu sebeble, camilerde erkekle kadın namaz kılarken kadınlar arkadaki saflara dururlar, erkeklerin önünde veya hizasında bulunmazlar.  Namazda kadın erkeğin önüne veya yanına durursa, sadece erkeğin namazı bozulur.  Kadın, hizasına durduğu erkeğe uymuşsa o takdirde ikisinin de namazları bozulur.  


Kadın ve erkek ayrı ayrı kendi başlarına namaz kılıyorlarsa, aynı hizada olmalarının veya kadının önde olmasının namaza hiçbir mâniliği yoktur.  


9 - Ümmî ve özürlü kimseleri imam yapmak.  


10- Namazda abdesti bozulmak.  Namazda iken bayılmak.