İslamiyat

...
Cehennemden Gelen Ses
Tarih: 4 gün önce

Ukbe b. Ebî Muayt, Bir gün kapı komşusu Peygamber Efendimizi (sav) ziyafete davet etmiş, Peygamber Efendimiz de şehadet kelimesini söylemeden yemeğini yemekten kaçınmıştı. Bunun üzerine Ukbe de kelime-i şehadeti getirmiş, Müslüman ...


...
İslâm Bayraktarlığı
Tarih: 1 hafta önce

Türklerin İslâm’la şereflenmeye başlamış olmaları miladî onuncu asrın başından sonraki tarihlere tekabül etmektedir ...


...
Yeter Dili Bozmayın Artık
Tarih: 4 hafta önce


Bir milletin diline yapılan saldırı, muhakkak ki onun düşünce sistemine ve dünya görüşüne bilinçli bir saldırıdır.

Böylece bir milletin kültürü onun dilinin başkalaşması veya yabancılaşması ile yıpratılır. Giderek ortadan kaldırılır.

...
İşte Batı Bu
Tarih: 4 hafta önce


Bilebildiğimiz kadarıyla, öteden beri Batı medeniyetinin diğer medeniyetlere, ö ...


...
Milli Ve Manevî Değerlerimiz Kaybediyoruz
Tarih: 4 hafta önce


Her geçen gün milli ve manevi değerlerimiz kayboluyor. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi yeterince önemsemediğini görüyoruz.

 

...
Ağlatan Manzara
Tarih: 4 hafta önce

İmanın iki dünyada da saadet, inkârın iki dünyada da azap olduğunu biliyoruz. Ve imanın bir ihsan-ı ilahi olduğunu da görüyoruz. Hamdolsun, şükrolsun.

...
Onu Tanımak Siyer Okumak
Tarih: 4 hafta önce

Şahsen fakir de hissetmişimdir ki, hayatımın en güzel, en coşkulu anları, siyer okuduğum veya anlattığım anlardır.

...
İslam Yaşanacak Bir Dindir
Tarih: 1 ay önce

İmanı korumanın ve tadını almanın esası, ilim ve sahih bir akideden sonra farzlara dikkat ve ihtimam göstermek, gücü yettiği kadar ölçü dahilinde nafile ibadetlere yönelmek, ilmiyle amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetlerine devam ederek, iyilerle beraber ol ...


...
PKK’ya Lanet Kürtlere Muhabbet ve Destek
Tarih: 9 yıl önce

Burada ne zaman Kürt Meselesi ve çözüm yolundan bahsetsem, çok az bazı Türk kardeşlerimden “Türklüğü inkâr” veya “PKK destekçisi bir Kürtçü” ithamıyla karşılaşıyorum.

Onlar ne yazık ki yazının içeriği, arka planındaki İslamî ilkeleri görülmeden, görülse de anlamadan reddediyorlar. Bunun altında yatan nedir?

Kanaatim, bunun ...


...
“Peygamber Ocağı” İstiyoruz
Tarih: 9 yıl önce

Evet, millet olarak bizler suçlu yatağı değil, “peygamber ocağı” bir ordu istiyoruz. Bunu beslediğimiz ordudan istemek, millet olarak bizim hakkımızdır.

Aslında söze şöyle başlamak istedim; “Bunu konuşmayacaksan, neyi konuşacaksın?”

Ama Sayın GKB Başbuğ bu yazıyı yazdığım tarihte hala konuşmamış, kurumuna bir açıklama yaptırmamıştı. ...