İslamiyat

...
İmanımızı Sorgulamalıyız
Tarih: 1 ay önce

İman, Hz. Peygamberin Allah’tan getirdiği hüküm ve haberleri, dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve azalarla uygulamaktır.

...
İman Azim Kararlılık
Tarih: 4 ay önce

İslam davetçileri Sevgili Peygamberimizi (sav) örnek alarak önce karar vermelidirler; bu davet kime, ne pahasına, nereye kadardır? Yani hedef ...


...
Dem Bu Demdir
Tarih: 4 ay önce

İnsanoğlunun Hz. Âdem(as) ile başlayan yaratılış serüveni, fasılasız bir şekilde Kıyamet gününe kadar devam edecektir. İster Mü’min, ister kâfir; aynı şekilde ister zengin ve isterse fakir, hangi dini-sosyal ve ekonomik s ...


...
Cehennemden Gelen Ses
Tarih: 4 ay önce

Ukbe b. Ebî Muayt, Bir gün kapı komşusu Peygamber Efendimizi (sav) ziyafete davet etmiş, Peygamber Efendimiz de şehadet kelimesini söylemeden yemeğini yemekten kaçınmıştı. Bunun üzerine Ukbe de kelime-i şehadeti getirmiş, Müslüman ...


...
İslâm Bayraktarlığı
Tarih: 5 ay önce

Türklerin İslâm’la şereflenmeye başlamış olmaları miladî onuncu asrın başından sonraki tarihlere tekabül etmektedir ...


...
Yeter Dili Bozmayın Artık
Tarih: 5 ay önce


Bir milletin diline yapılan saldırı, muhakkak ki onun düşünce sistemine ve dünya görüşüne bilinçli bir saldırıdır.

Böylece bir milletin kültürü onun dilinin başkalaşması veya yabancılaşması ile yıpratılır. Giderek ortadan kaldırılır.

...
İşte Batı Bu
Tarih: 5 ay önce


Bilebildiğimiz kadarıyla, öteden beri Batı medeniyetinin diğer medeniyetlere, ö ...


...
Milli Ve Manevî Değerlerimiz Kaybediyoruz
Tarih: 5 ay önce


Her geçen gün milli ve manevi değerlerimiz kayboluyor. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi yeterince önemsemediğini görüyoruz.

 

...
Ağlatan Manzara
Tarih: 5 ay önce

İmanın iki dünyada da saadet, inkârın iki dünyada da azap olduğunu biliyoruz. Ve imanın bir ihsan-ı ilahi olduğunu da görüyoruz. Hamdolsun, şükrolsun.

...
Onu Tanımak Siyer Okumak
Tarih: 5 ay önce

Şahsen fakir de hissetmişimdir ki, hayatımın en güzel, en coşkulu anları, siyer okuduğum veya anlattığım anlardır.