İslamiyat

İslam Yaşanacak Bir Dindir

Tarih: 1 ay önce

İmanı korumanın ve tadını almanın esası, ilim ve sahih bir akideden sonra farzlara dikkat ve ihtimam göstermek, gücü yettiği kadar ölçü dahilinde nafile ibadetlere yönelmek, ilmiyle amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetlerine devam ederek, iyilerle beraber olmaktan faydalanmak, şüpheli ve haram işlerden kaçınmak, Kur’an ve sünnete muhalefetten sakınmak, helal gıda almak, dengeli beslenmek, az ve temiz yemek ve oruçtan faydalanmak, namazı huşu ile kılmak, Kur’an’ı saygıyla, ibretle ve anlayarak okumak, zikrullaha devam etmek, gece seherlerde uyanık olup namaz, tesbih, dua, istiğfar, tilavet gibi zikirlerle meşgul olmaktır.

Din muameledir.

Din ile amel etmek bir mecburiyettir.

İman ve tasdik etmekle beraber amel etmemek büyük vebal ve mesuliyettir.

Yok eğer bu amelsizlik ve itaatsizlik, tembellik ve gafletten değil de inkar, inat, tekebbür, beğenmeme, alay ve benzeri sebeplerden olursa, zaten küfürdür. Anlaşılıyor ki imanın korunmasında amel çok önemlidir.  

Kardeşlerim, İslam yaşanırsa hayata hayat katarak insanı mutlu eder. Çevreyi ve cümle mahlukatı korur. Yoksa müslümanlık "kuru kuru kadanı alayım, takır takır yoluna öleyim" değildir....
Cemal NAR
474 Yazı

Cehennemden Gelen Ses Tarih: 1 gün önce