İlmin Değeri

Yine İbn Abbas: "Gecelerde ilim müzakeresi, bana onu ihyadan daha sevimli gelir."  derdi.Bunun böyle olmasından daha tabii ne olabilir?.. 

Bu dinin yayılması ilimledir, ikna iledir, insanların ihtiyaçlarını  giderme iledir çünkü. Dün zavallı papaların, bu gün ise bilim adamı kılığındaki Zavallı müsteşriklerin dediği gibi bu din kılıçla, zorla ve zorbalıkla değil, gönüllere gire gire yayılmış¬tır. İlmin ise en müsait ortamı herkese açık olan mescidlerdir. Peygamberimiz, Mescid-i Haram’da, uygun olmadığı dönem-lerde Erkam bin ebil Erkamın evinde, Medineye hicret eder etmez de hemen inşasına giriştiği Küba ve Mescid-i Nebe-vide eğitim ve öğretim işine devam etmiş, mescidleri bir okul haline getirmiştir. Öğretimin eğitimle beraber oldu¬ğu, bedenle beraber ruhun da olgunlaştığı, büyük küçük bü¬tün hak ve vazifelerin öğretildiği, hem öğretilip hem de uygu-landığı enteresan bir okul. Esas ders, Kuran ve sünnet. Zaten hayatın bütünü onlarda. O ikisini iyi anlayan, her derdine der¬man bulmuş demektir.