“Bize Düşen”

Yeni kitabımız “Bize Düşen” yayınlandı. Özgü yayınlarından çıkan kitap, bir solukta okunacak kıvamda.

Bu kitapta önce bir durum tespiti yapılıyor. “Hiç şüphesiz din, bir iman, ibadet ve ahlak olduğu kadar, dünya hayatını düzenleyen bir hukuktur, bir sistemdir. Amacı insanları hem bu dünyada hem de âhirette mutlu etmektir. Bu mutluluğun başka bir yolu yoktur.

Tarih şahittir ki; insanların en mutlu olduğu çağlar, İslam’ın en güzel uygulandığı çağlardır. Sonraki zamanlarda ise uygulanabildiği ölçüde sağlanan bir mutlulukla yetinmek durumunda kalmışlardır. Küfrün ve inkârın tarihi ise baştan sona karanlıklar ve zulümler çağlarıdır.”

 Sonra bizim Batı maceramızı ele alınıyor. “Buna rağmen bu milleti İslam medeniyetinden çıkarıp Batının küfür medeniyetine sokmak isteyen içimizdeki ve dışımızdaki İslam düşmanları, en zayıf düştüğümüz bir zamanda üzerimize çullanıp bize zorla o medeniyetine yamadılar ve özellikle de “laiklik” ilkesini bahane ederek İslam’dan uzaklaştırdılar.

Sonuç, adı Müslüman ama dinden uzak, hatta onu çirkin gören, böylece dinden çıkıp kâfir olduğu halde hala kendini Müslüman sayan bir sürü insan, sistemi ele geçirerek halka zulmettiler. İşte bizim derdimiz bu cahiliyeden kurtularak yeniden İslam’a dönmektir. Davamız ise onu öğrenerek, yaşayarak ve yaşatarak toplum ve devlet hayatımıza hâkim kılmaktır.”

         En sounda da yeniden yükselmenin “Bize Düşen”inin ne olduğunu anlatıyor. Bunun yolunu yordamını aramak ve gereğini yapmak için yazılmış Müslüman gençlik için bir el kitabı.