İman Ve Etkisi
İslam’ı bir binaya benzetirsek O’nun temeli iman ve akait, dört duvarı namaz, oruç, zekat ve hac, çatısı da cihattır. 

İman olmadan yapılan bütün işler, son derece yararlı ve değerli olsalar da, Allah tarafından hiç kıymete alınmayacak ve sahibini sonsuz azaptan kurtarmayacaktır. Belki dünyada sahibine şan ve şöhret, makam ve iktidar, iş ve eş gibi geçici güzellikler getirseler de, onlar bütün bu güzelliklerle iyiliklerini dünyada yiyip bitirdiklerinden, ahirette karşılık adına zırnık alamayacaklardır. Örnek verecek olursak, bazıları derler ki: 

-Edison elektiriği bulmakla insanlığa hizmet etmiştir, bunun mükafatını almayacak mı?

-Evet, dünyada almıştır alacağını.Ahirete gelince, eğer imanlı gitmemişse, bütün işleri boşa çıkarılmıştır, elbette alamayacaktır. İşte ayet:”İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.”(Muhammed, 1.)

Selefimiz, imanla ilgili küçük risaleler yazmışlardır.Fakir de, ahirette imanıma şahit olacak böyle bir kitapçık yazmayı hep istemişimdir. Şimdi, bu kitabın bir bölümüyle de olsa, bunu gerçekleştirmeyi ihsan eden Allah’a şükretme zamanımdır. Dileyen buradan alıp müstakil olarak da bastırabilir.
Diğer Eserler