Aydınlanma Yolu Tasavvuf
Her çağda güncel olmakla beraber, yaşadığımız şu yıllarda da tasavvuf çok yoğun bir şekilde konuşuluyor, tartışılıyordu. Bazı dostlarımız ısrarla tasavvuf ve tarikatlar hakkında çok kısa ve özlü bilgiler veren bir kitap yazmamızı istediler. Onlara göre bu konuda gerek akademik, gerekse uygulamalı bir çok kitaplar vardı ama, insanların onları okumaya vakit ve istekleri yoktu. Bu konuda soru soranlara “al oku” diyebilecekleri küçük bir kitapçık gerekliydi, ama onu bulamıyorlardı.

 Bu isteği haklı bulduk ve oturup bu kitabı yazmaya başladık. Kitap bittiğinde başımızı kaldırıp bakınca gördük ki  istenenden uzun olmuştu. Bu sefer yazdıklarımızı yeniden gözden geçirdik ve özetledik. Ortaya “Tasavvufun Anahtarı” kitabımız çıktı, hemen basıldı ve hamd olsun beğenildi, faydalı bulundu ve birinci baskısı bir haftada tükendi.

   Ancak, kitabın aslından geçemedik. 1998 yılında yeniden ele alarak bazı yeni bilgileri de ilave ettik. İnsanlık için faydalı olabileceğine dair içimizde ümitler belirdi ve bunun için Allah’a yalvararak yeni bir kitap hâlinde yayınlamaya karar verdik

    Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde içimizde bir işrak, yani manevî bir aydınlanma oluşturan Tasavvuf enine boyuna ele alınmaktadır. Bu konuda bilinmesi gerekenler ifadeye çalışılmıştır. Ancak makamlar ve hâllerle ilgili bilgiler, bilerek terkedilmiştir. Çünkü onlar hakkında başka planlarımız vardı. 

İkinci bölümde ise tarikatlar işlenmektedir. Burada tarikatlar değişik yönlerden tanıtılmış, özellikle de insan, amel, zaman ve mekan unsuru ve ilişkileri incelenmiştir.

Sanırız tasavvuf ve tarikatlara karşı olanların tanıtılmaya çalışıldığı son yazılar da ilgiyle okunacaktır.

Sonuç olarak denizden bir damla misali, bu kitap aracılığıyla da bir fayda elde edilirse bahtiyar olunacaktır. Yüce Allah’tan, bu kitabı insanlığa ve yazarına yararlı kılmasını diler, okuyucuya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

Diğer Eserler