İnançta Arınma
İş O´na iman ve teslimiyette.
Tıpkı ashab-ı kiram gibi…
İnancımız ve amacımız belli.
Yaşadığımız kirlenme de belli.
Eğer kirlenmenin sebeplerini iyi tesbit eder de içimizdeki ve dışımızdaki engelleri Allah Teala´ya iman, itimat ve tevekkülle girişeceğimiz çaba, gayret ve cihatla aşabilirsek, dünya ve ahiret mutluluğu bizim içindir.

Diğer Eserler