İnsana Ulaşmak
Bu kitap, son zamanlarda eksikliğini iyice hissettiğimiz davet ve tebliğ aşkı ile “İslam Davamızı” yeniden gündeme getirmek, içimizde küllenen davet ve tebliğ ateşini şöyle bir karıştırarak yeniden alevlendirmek, bu konudaki his ve heyecanlarımızı daha bir coşturmak, aşk ve şevkimizle beraber bilgilerimizi de canlandırıp tazelemek içindir. Böylece Allah Teâlâ’nın aziz dinine insanları davet için yeniden ayağa kalkmakta küçük de olsa bir destek sağlamak, kendi çapında buna bir vesile olmaktır. 
Görüyoruz ki zamanında Yahudi ve Hıristiyanları saran ve haktan saptıran “dünyevileşme” arzusu ve dünya şehvetlerinin sevgisi bizim de nefislerimize işlemiş, kalplerimize kök salmış durumdadır. Buna cehalet ve bunu teşvik eden yürürlükteki İslam dışı sistem ve yönetimlerin yönlendirmesini de eklersek, hayatımızdan İslam daveti neredeyse tamamen çıkmış durumdadır. Bütün yeryüzünde bile sanki çapına layık bir İslam’a davet hareketi sanki yok gibidir. Bu, Ebu Eyyub el-Ensarî hazretlerinin muhteşem tefsiriyle “kendimizi ellerimizle tehlikeye atma”nın ta kendisidir.
Oysa “Allah’a davet ve İslam’ı tebliğ” bizim varlık sebebimizdir. Bizim izzetimiz, şerefimiz ve üstünlük sebebimizdir. 
Yıllarca öğretmenliğimin yanında camilerde vaaz verdim, çeşitli mekanlarda cemaatlere sohbet ettim, halka konferanslar, gençliğe seminerler verdim. Gördüm ki ne öğretmenlerimiz, ne imamlarımız, ne öğrencilerimiz, ne de halkımız, çoğunluk itibariyle ciddi olarak okumamaktadırlar. Okuyanlar da çoğunlukla renkli gazetelerde siyaset, magazin veya spor okumakta, benzer konularda yazılan güncel kitaplar, kısmen de roman okumaktadırlar. Bilimsel ve akademik kitapların okunma şansı zaten yok. O, ancak kendi dünyasında dolaşan bir değer maalesef. Okunanlar ise, daha çok kısa, anlaşılması kolay ve basit, görsel ve magazin yanı ağır basan, güncel ağırlıklı kitaplar veya reklamı bol olanlardır. 
Bilgisayar, evlere amacından çok uzaklaşmış olarak, sanki bir “atari” gibi oyun için, ya da eğlence ve müzik aleti olarak girmiştir maalesef. İçindeki ciddi bilgiler kimseyi pek ilgilendirmiyor gibi.
Bunu böyle görünce, okunma arzusundan çok, faydalı olma amacıyla, ben de yazdıklarımı kolaylaştırma yoluna gitmek istedim. Bu ve başka kitaplarımda vermek istediğim manayı, daha canlı ama hafif, sıcak ve samimi bir üslup olan sohbet havasıyla ve kıssa, gerçek hikaye, haber ve olay ağırlıklı sunmak istedim. Ne derece başarılı oldum, bilmiyorum. İşin görsel yönü ise artık bu kitapları basanlara kalmış.
Çalışmalarımızda ayetlerin meali için Suat Yıldırım’ın mealini tercih ettik. Diyanet Vakfı’nın bir komisyona hazırlattığı mealden de çok istifade ettik. Tefsirlerden el altı kitaplarımız ise, yerlilerden Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” isimli tefsiri ile Diyanet’in “Kur’an Yolu”, tercümelerden ise öncelikle Sabûnî’nin “Safvetu’t Tefasîr”i ile Seyyid Kutup’un meşhur “Fî Zilâli’l Kur’an” isimli eserleridir. Hadislerden kaynağımız ise, İbrahim Canan’ın “Kütüb-ü Sitte”sidir. Faydalandığımız kaynak kitaplarımız boldur hamdolsun. Tefsir, hadis, siyer, tarih, tabakat, tezakir, teracim kitapları yanında, bu kitabı kendisine ithaf ettiğimiz Yusuf Kandehlevî’nin “Hayatu’s Sahabe”si de muhteşem bir örnektir. Hatta tek başına maksada kafi bir kitaptır da diyebiliriz. Bunun yanında siyerden M. Asım Köksal’ın o muhteşem eseri ile Muhammed b. Yusuf es- Salihî eş- Şâmî’nin “Sebilu’l Hüda ve’r Reşad” isimli eseri birer deryadırlar.
Bu arada eseri baştan sona okuyan ve redakte eden editörümüz Serdar Yakar Beye ve kitaba emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hayırlara vesile olur.
Allah Teâlâ’dan dua ve niyazımız bizi ve nesillerimizi bu ciddi işte usulüne uygun olarak istihdam etmesi ve başarılı kılarak rızasına erdirmesidir. 
Her hal-ü kârda hamd olsun alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ımıza…

Diğer Eserler