Cihat Ve Zafer Şartları
"Bilindiği gibi aklı başında insanlar akılla, fikirle, ilimle, hikmetle, delil, belge ve kanıtla mücadele eder, tartışırlar. Zalimler ve zorbalar bunlardan anlamaz, dolayısıyla bunları aramazlar. Onların anladığı sadece güçtür, kaba kuvvettir. Batıl da zaten genellikle zalimlerin ve zorbaların davasıdır ve dayanağı aynen öyledir.Onun için batıla efendilik sökmez. O, güçten anlar. Hak bunu bilmesine rağmen, mücadelesini yine akılla, fikirle, ilim ve hikmetle yapmalı, ama yedekte daima batılı korkutacak ve hakka haksızlık yapmaktan caydıracak maddi güç ve kuvvet de bulundurmalıdır. Cihad her zaman gerekebilir. O yüzden hak ehli cihadı her zaman gündemde tutmalı ve ona her an hazır olmalıdır. Cihada hazır olmayanlar, zillete hazır olmalıdır."
Kitap dört bölümden meydana geliyor. İlk bölümde tarih boyunca hak batıl mücadelesi işleniyor. Bir başka ifadeyle tevhid mücadelesi. Allah Tealanın biricik dini İslam’ın her devirde gelişen yapısıyla son ve kamil hale gelişindeki mücadele işleniyor. Bu açıdan bugünkü Yahudi ve Hristiyanların dinlerinin muharref ve batıl oluşlarına vurgu yapılıyor. Diyalogda, din tebliğinde müdahane ve yağcılığın haramlığı, yersiz tavizin gereksizliği üzerinde duruluyor. 
Sonra “cihad” kavramı tanıtılıyor kitapta. Cihadın hükmü, faydası, amacı, usul ve yöntemi, çeşitleri ve benzeri konular yeterince işleniyor ve cihad sevgisi verilmeye çalışılıyor. “Kur’an-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde cihad” konusu işlenerek buna teşvik ediliyor. Batılıların bu konudaki saptırmaları reddediliyor. Çağımızın cihadına dikkat çekiliyor.
Bundan sonraki iki bölüm biraz daha orijinal ve az işlenen konulardır. Zafer şartları ve zafere mani olan haller yazılıyor. Allah Teâlâ’nın zaferi ihsan edeceği Müslümanlar toplumunun özellikleri ve zafere hazır olmanın gerekleri işleniyor. 
314 sayfa olan kitap, Özgü Yayınlarından çıkmıştır.

Diğer Eserler