İslamlaşma Bilinci
Konuşurken sık sık "şuurlu müslüman" kavramını kul¬lanırız. Bir kısmım över, bir kısmını da "şuursuzluk"la, "bilinçsizlik"le itham ederiz insanların. Bu fakirin kafasına takıl¬mıştır. "Hadi anlat bakalım, şuurlu bir müslüman nasıl olur?" dense, acaba neler anlatacağız? Bu konuda yazılmış bazı ki¬tapları hatırladım. Bunlar iyi bir müslümanın nasıl olması ge¬rektiğini, müslumanın şahsiyet ve özelliklerini Kuran ve sün¬net çerçevesinde işliyorlardı. Sanırım telif ve terceme birçok eser sizin de gözünüzün önünden geçiyordur şimdi.

Ama benim düşündüğüm bunlardan biraz farklıydı. Ben¬deniz işin biraz sistem tarafı ağır bassın istiyordum. İslam dışı yönetim ve yapılanmaları sorgulayıcı, İslam devlet ve hüküme-tinin özelliklerini öğretici, dünya ve ülke siyasetini kavratıcı ol¬sun, insanımıza kafirler, münafıklar ve belamlarca aldatılmaya imkan bırakmayın bir şuur, bir bilinç kazandırsın, kısacası in¬sana, olaylara ve kurumlara İslamcı bir bakış, bir feraset getir¬sin ve üstelik bunu da kestirmeden yapsın istiyordum. Kuran ve sünnetin özü olsun ama, uzun uzun deliller, tahliller, hik¬metler ve yorumlardan uzak, kısa ve öz olsun istiyordum.


Ve yazar istediği gibi yazdı bu kitabını. Bu bir çağdaş davetçinin el kitabıdır.

Diğer Eserler