İslam Sancısı
"İslam Sancısı", bir zorluluğu içeriyor. Tarihe kayıt düşüyor bir yerde. Engelleri aşarken birbirimize sahip çıkmak, destek vermek, teşvik etmek gibi yükümlülüklerimizi ifade ediyor. Yol yorgunluğunu gidermeye çalışıyor. Musibetleri hafifletmek istiyor yaygınlaştırarak, birbirimizi haberdar ederek çektiklerimizden.
İnanıyorum ki bir gün bu çekilenler tatlı bir hatıra olarak kalacaklar. Biz de anılarımızı ibretle anacak ve "hey gidi günler hey" diyeceğiz... O günlerin uzak olmamasını temenni ediyorum.
Bunlar Rabbimize dua makamındadır. O bizim maksudumuz, rızası matlubumuzdur. Yolu yolumuzdur; ayırmasın, dini dinimizdir; saptırmasın. Rehberimiz Peygamber efendimizdir, salât ve selam olsun. Âline, ashabına, ulemaya, şühedaya minnet ve şükran olsun. Çalışmalarımız makbul, akıbetlerimiz hayır olsun.
İslam’ın ilk muhatapları onun doğduğu günden itibaren sabah, akşam, gece, gündüz, uzak yakın, savaş barış demeden, her türlü sıkıntılara, eziyetlere, işkencelere, ambar¬golara, dayaklara, öldürülme teşebbüslerine aldırmadan her¬kesi İslam’a davet için imkan aramış, fırsat kollamış, ceht ve çaba sarf etmiş ve yaşlı çocuk, hür köle, kadın erkek, zengi fakir, siyah beyaz, yerli yabancı, dost düşman demeden in¬sanları İslam’a çağırmıştır. 
Bütün bir cahiliyet, bu çabaların, gayretlerin, cehdlerin, cihadlann sonunda biiznillah İslama yerini terkederek, bütün pislikleriyle, kötülükleriyle, münkeratıyla, günahlanyla, fısk lanyla, fuhuşlarıyla, zulümleriyle, asilikleriyle, bâğilikleriyle defolup gitmiştir. Ama kolay olmamıştı bu başarı Demin saydığımız düşmanlardan gelen türlü türlü işkencelere, aç] susuzluk, hastalık, elbisesizlik, gurbetlik gibi kötü hayat şartları ve imkansızlıklar da ekleniyordu. Sabır taşı çatlardı belki katlandıklarına.
Ve bugün de bir cahiliyye yaşanıyordu. Ülkemize İs¬lam hakim değildi. İslamın sistemi değildi uygulanan. İslam’ın imam, ibadeti, hukuku, ahlakı, kılığı, kıyafeti, ilmi, şeairi, ül¬kesi, insanı, ümmeti yok olmuştu. Kafirin kültürü işgal etmiş¬ti ülkeyi. İdaresiyle, hukukuyla, ekonomisiyle, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, davranış bıçımlenyle  cari sisicııı İslam dışıydı. Küfür kaynaklıydı. İslamın sisteme müdahalesi yasaktı. İna¬nanlar yine aşağılanmakta, eziyet ve işkencede idi.
Bu karanlık cahiliyenin de aydınlığa çıkarak İslam’ın hakim olması için sancı çekmek ve çabalamak sırası bize gelmişti. Bu kitap bu sancıyı, bu sorumluluğu anlatmaya çalışır.

Diğer Eserler