Arş Gölgesi
Dikkat edilecek bir husus da, manevi dersler yükseldikçe, müminin güzel ahlakı da beraber yükselmeli, nefis, emmarelikten tevvame, mülhime, mutmainne, raziye ve merzıyyeliğe doğru seyr-u sefer etmelidir. Sabır, sekinet, istikamet, ünsiyet, himmet, hizmet, sehavet, hilim... gibi güzel ahlaklarla ahlaklanmalıdır. Zaten maksad, hz. Peygamber (SAV) efendimizin bütün sünnet-i seniyyelerini elden geldiğince yerine getirmeğe çalışmak ve getirdiği aziz şeriatından ayrılmayarak Allah tealanın rızasını kazanmağa gayret etmektir. 

Bu ise, vaktini aziz tutmağa, kuvvetli bir irade ile İslam’ı yaşamağa azmedip faydasız işlerden kendini alıkoymağa, dinine dünyasına faydası olmayan boş şeyler (lağv, mâlâyani)den yüz çevirmeğe bağlıdır.

Güzel bir hayat yaşayanı “Arşın gölgesi” misafir etmeğe beklemektedir.

Diğer Eserler