RASÛLALLAHA İMAN SEVGİ VE İTAAT

Cenâb-ı Hak cümlemize Peygamber (sav) Efendimize muhabbet ve aşkla bağlı ümmeti olabilmeyi nasib eylesin! Amin!

“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır...” (Azhâb, 6)

“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.” (Buhârî, Îman, 8)

 

“Bir defâsında Rasûlullah (sav) ile birlikte bulunuyorduk. Rasûl-i Ekrem, orada bulunanlardan Hz. Ömer’in elini avucunun içine almış oturuyordu. O sırada Ömer (ra):

 

“–Yâ Rasûlullah! Sen bana canımın dışında her şeyden daha sevgilisin!” diyerek Rasûlullah’a olan muhabbetini ifâde etti. Onun bu sözüne karşılık Rasûlullah (sav) Efendimiz:

 

“–Hayır, ben sana canından da sevgili olmalıyım!” buyurdu.

 

Hz. Ömer (ra) hemen:

 

“–O hâlde Sen’i canımdan da çok seviyorum yâ Rasûlullah!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav):

 

“–İşte şimdi oldu.” buyurdu. (Buhârî, Eymân, 3)

 

Biz, er-Rahmân olan, dünyada, iyi de olsa, kötü de olsa, mü’min de olsa, kâfir de olsa, hiçbir ayırım yapmadan, nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren Allah Teâlâ’ya yalvarıyoruz ki, bizi Resulullaha iman ettirdiği gibi severek itaat ettirip ona ittiba ile yaşatsın.

Amin.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları