Namaz Sevgisi
Namaz dinin direğidir. Gözümüzüzn nuru, gönlümüzün süruru, huzurumuzun teminatıdır. Hayatın sıkıntı, stres ve dertlerine dermandır. 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

 

“Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir; onlar ki namazlarında huşû içindedirler…” (Mü’minûn, 1-2)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:

 

“Namaz gözümün nûrudur.” (Nesâî, Işretü’n-Nisâ, 1.)

 

Peygamberimiz bütün bu namazları da ağır ağır, büyük bir huşû ile ve tâdil-i erkâna riâyet ederek edâ etmişlerdir. Kimin huzurunda olduğunun idrâki içerisinde kendilerini tamamen namaza vermişlerdir.

 

Sahâbeden Abdullah bin Şıhhîr (ra), Peygamber Efendimiz’in namazdaki huşû hâlinden bir manzarayı şöyle tasvir etmektedir:

 

“Bir keresinde Rasûlullah (sav) Efendimiz’in yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden, kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu.” (Ebû Dâvûd, Salât, 156-157/904; Ahmed, IV, 25, 26)

 

Cenâb-ı Hak, kullarından huşû içerisinde, yani kalp ve beden âhengi ile îfâ edilen bir namaz istemektedir.

 

Bunun yanında kalpleri huşûdan mahrum olarak sırf sûret muhtevâsında namaz kılanlar hakkında Cenâb-ı Hak:

 

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazı gâfilâne kılarlar.” (Mâûn, 4-5) buyurmaktadır.

 

Bir de namazı ihmâl edenlerin hâlini düşünmemiz îcâb eder. Zira âyet-i kerîmede bildirildiği üzere, Sekar cehennemine düşenler, bu yakıcı azâba dûçâr olmalarının sebepleri arasında şu gafletlerini de zikretmişlerdir:

 

“…Biz namaz kılanlardan değildik!” (Müddessir, 43)

 

Namaz, Cennet’in anahtarı olduğu için, Allah Rasûlü (sav), Cennet’e girmek ve orada kendisine komşu olmak isteyenlere de, çokça secde etmelerini tavsiye buyurmuşlardır.

 

Bütün varlıkları, eşi ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan, misilsiz, hayret verici âlemler icat eden, hiçbir benzeri olmayan şeyler ortaya koyan “el-Bedî’”Allah’ım, Ey Rabbim, içimizde namaza karşı bir muhabbet, bir haşyet, bir huzur yarat ve bizlere namazı severek kılmayı nasip et. Namazın feyzinden cümlemizi müstefîd eyle. Sana bol bol secde eden kullarından olmamızı lûtf u kereminle ihsan buyur…

Âmîn…

Yazarın Diğer Yazıları