Allah’ım Bizi Sırat-ı müstakimden Ayırma

Dış görünüş bazen aldatıcı, yanıltıcı olabilir. Melek gibi sandığınız insanlar şeytan gibi çıkabilir.


Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde mealen şöyle buyuruyor:  


“Öyle insanlar var ki  hayatı boyunca yaptığı  iyi amelleri yüzünden  siz onları cennet  ehlinden zannedersiniz. Ancak onlar, ömürlerinin sonuna doğru öyle bir iş yaparlar ki bütün iyi amelleri yok  olur  da cehennemliklerden olurlar.


Yine  öyle insanlar var ki siz onları  hayatı boyunca  işledikleri  kötü amelleri  yüzünden cehennemliklerden sanırsınız. Ancak onlar  ömürlerinin sonuna doğru öyle bir amel işlerler ki cennet  ehlinden olurlar.”


Mesela  Fethullah Gülen, bir çok insanı yanıltmıştır.  Kürsülerden göz yaşlarını  tutamayarak ağlayan, ağlamaktan konuşamaz hale gelen,  milleti coşturan bu insan, bir çok insanın gönlünü fethetmişti. Bugün ise bu zat, devlete kastetmiş, milletine silah çekmiş, haçlılarla yaşamayı Müslüman kardeşleriyle yaşamaya tercih etmiştir.


“Şeyh uçmaz mürit uçurur” derler. Kulağımıza gelen haberlere göre bu zata müritleri “kâinat imamı, mehdi, Hz. Peygamberden sonraki insan…”  gibi sıfatlar yakıştırmaktadırlar. Bazı müritlerine göre Gülen, bu sıfatları benimsemekte, itiraz etmemektedir.


Ölçü Kur’an ve Sünnet  olmazsa  batıl inançlar, hurafeler, sapık fikirler peş peşe ortaya çıkar. Arkasından  Kur’an ve Sünnete sarılmak yerine  uydurulan batıl inançlara, sapık fikirlere  bağlanır insanlar ve aklını kullanamaz hale gelir. İşte din istismarı, yoldan çıkma bu olsa gerek.


İşid, daiş, pkk ve ypg de bu sapık fikirlerin, batıl inançların bir ürünüdür. Tıpkı  batıniler ve hariciler gibi.


Biz Müslümanların görevi  Sırat-ı Müstekim olan İslam’a  sımsıkı sarılmak, Peygamber Efendimizin,  ashab-ı  kiramın ve selef-i  salihinin yolundan gitmektir.


Bizim en büyük düşmanımız cehalettir. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman’a farzdır.


İlim ehlinden ve güvenilir kişilerden alınır. Kur’an ve Sünnet İslam’ın anayasası hükmündedir. Kur’an ve Sahih Sünnete aykırı hiçbir ölçü Müslüman’ı bağlamaz.  Gülen’in fikirleri İslam’a uyduğu takdirde bir değer taşır. Aksi halde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.


Eğitim ve öğretimimiz ehil kişiler tarafından verilmelidir. Ehli olmayan kişilerin yaptığı eğitim ve öğretim faydadan çok zarar getirir.


Zamanımızda görüyoruz; bazı guruplar kendini gizlemek için namazlarını kılmıyorlar, bazıları kılık kıyafetin önemi yok, önemli olan kalp temizliğidir diyorlar, bir kısmıı din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyorlar.


Gördüğünüz gibi bu fikirler sapık fikirlerdir. Bu düşüncelere sahip insanların yaptığı eğitim öğretim de kendileri gibi insan çıkarır.


Kur’an, asilerle doğru yola gelinceye kadar savaşın diyor. Bu âsiler ya pişman olur doğru yola gelirler, ya da doğru yola gelinceye kadar onlarla savaşılır.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları