İlim Öğrenmekten Maksat

 İslam, iyi bir kul, iyi bir insan yetiştirmek ister. İlim öğrenmeyi farz kıldığı gibi, ilmi ile amel etmeyi de şart koşar.

İslam’ın kendine has bir eğitim ve öğretim anlayışı vardır. Bu anlayışı maddeler halinde sunalım:

1-Yaratılış gâyemizi öğretmek: Her insan “nerden geldim, nereye gidiyorum, beni kim yarattı, sonum ne olacak, niçin  yaratıldım?”  gibi soruların cevabını arar. İşte İslâmî eğitim, kişiye bu soruların cevabını öğretir. Hayattaki vazife ve memuriyetini bilmeyen bir insanın başarılı ve huzurlu bir hayat yaşaması mümkün değildir

2-İnsanların özellikle çocukların fıtratını korumak:  Sevgili peygamberimiz :“ Her doğan fıtrat üzere doğar. Onu Yahudi, Hıristiyan, Mecusi yapan ana ve babasıdır”        ( et-Taç) buyuruyor. O halde çocuğun fıtratını koruyup insan olarak kalması, İslâmi bir eğitim ve öğretim yapılmasına bağlıdır.

3-İyi insan yetiştirmek:  İyi bir Müslüman iyi bir insan demektir. Yani imanlı, edepli, çalışkan, yararlı insanlar yetiştirmek İslâm’ın hedefidir. İnsan sadece kendine değil, dinine, âilesine, çevresine, vatanına, milletini hatta bütün insanlara faydalı olmayı gâye edinmelidir.

4-İnsanları doğru istikâmette tutmak, dünya ve ahiret dengesini sağlamak:

İlke şudur: Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışmak. İslam dininin amacı, insanların dünya ve ahirette mutlu, onurlu bir hayat yaşamalarını sağlamaktır. Müslüman dünyanın bir imtihan yeri, gerçek ve ebedi hayatın ahiret hayatı olduğunu bilir ve ona göre hazırlık yapar. Ebedi hayatı kazanmak için doğru yoldan ayrılmaz.

            Beden hastalıkları olduğu gibi ruh hastalıkları da vardır. Hatta ruh hastalıkları, beden hastalıklarından daha tehlikelidir. Zira beden hastalıkları yalnız dünyamızı, ruh hastalıkları ise hem dünyamızı, hem de ahiretimizi karartır. Bugünkü sistem ruh hastalıklarını hesaba katmamış, insanları dünyevileştirmiş hatta makineleştirmiştir. Sonuçta ruhsuz, mutsuz, bunalımlı insanlar her geçen gün artmaktadır.

5-Temel eğitimde din eğitim ve öğretimine ağırlık vermek:

Çocuğa önce iman esasları, ibadetler, ahlâk kuralları, helaller, haramlar, farz ve vacip görevler öğretilir. .

6-Çocuktaki gizli kabiliyetleri ortaya çıkarmak: Yüce Allah insanları farklı yeteneklerde yaratmıştır. Kimi inanın hafızası güçlü, kiminin  el becerisi iyi, kimi sayısalda başarılı, kimi sözelde. İşte İslam, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve başarılı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak ister.

                                 

Yazarın Diğer Yazıları