Kafa Karıştıran Fikirler

Son zamanlarda  bazı hocalar ehli sünnet çizgisinin dışına çıkarak halkın kafasını karıştırmakta, bazı konularda şüpheye düşürmektedir.  Bunu yaparlarken de bir ilim adamı ağzından daha çok müsteşrik ağzını kullanmaktadırlar. Doğrusu bu kişilerin iyi niyetli oldukları da şüphelidir.

Mesela  “ indirilen din, uydurulan din” sözü.  Sanki Hristiyanlar’da olduğu gibi uydurulmuş, tahrif edilmiş bir İslam var. Böyle bir fikri öne sürmek ihanettir. Böyle bir şeyin olmadığı herkesin malumudur. Yüce Allah dinini kıyamete kadar koruyacağını vadetmiştir.

Bu fikre kapılmak için hiçbir sebep ve delil yoktur. İslam dininin kaynakları olan Kur’an ve Sünnet en iyi şekilde korunmuş bugüne kadar gelmiştir. Kuran ve Sünnetten şüphe etmek sapıklıktır

Hadis, tefsir, fıkıh gibi İslami ilimlerin usulleri vardır. Bu usuller ehli olan ilim adamları tarafından tespit edilmiş ve kabul görmüştür.

Mezheplere “paket program” diyerek  küçümseyen bu zihniyet, oturdukları  yerde ahkam kesiyor, yeni içtihatlar yapıyor ve yeni bir mezhep kuruyorlar. Farkında olup olmadıklarını bilmiyorum ama tarihimize, kültürümüze saygısızlık yaptıkları kesindir.

Katılmadığınız, yanlış bulduğunuz bir fikir, bir görüş olabilir. Onu usulünce tenkit de edebilirsiniz. Fakat top yekun  İslam âlimlerine saygısızlık kabul edilemez.

Mesela abdest alırken ayakları topuklarla birlikte aşık kemiklerine kadar yıkamak dört mezhebe göre farzdır. Çünkü Peygamber Efendimiz, sahabe, tabiin, müçtehit imamlar abdest âyetini böyle anlamışlar, böyle yorumlamışlardır. Sadece Caferi mezhebinde bir gurup başla birlikte ayakların da mesh edileceği görüşündedirler.

Yukarıdaki bilgiyi vermenin bir sakıncası yoktur. Ancak  “doğrusu ayakları mesh etmektir, yıkamak yanlıştır” diyerek onca ulemayı suçlar, hatalı bulursan buna saygısızlık denir.

“Peygamber bir şeyi helal veya haram kılamaz” diyorlar. Bizzat Kuran Peygamber Efendimize iman etmemizi, ona itaat etmemizi, ona ta tabi olmamızı,  örnek almamızı istiyor. Yine Kuran Hz. Peygamberin temiz olan şeyleri helal,  pis olan şeyleri haram kılacağını beyan ediyor. Kuran’a mı inanalım yoksa bu haddini bilmezlere mi?

Beş vakit namazın kılınışını, namazların rekatlarını, zekâta tabi olan malları ve nisap miktarlarını, haccın yapılışını, rükünlerini ve daha bir çok şeyi  peygamber efendimiz açıklamıştır, bunları nasıl izah edeceksiniz?

Erkeklere ipek elbise giymeyi, altın zinet kullanmayı peygamber efendimiz haram kılmıştır. Yine ehli eşeklerle yırtıcı hayvanların etini yemeyi peygamber efendimiz haram kılmıştır. Bütün bunları Peygamber Efendimiz Allah adına yapmıştır.

Ancak şu hususu unutmamak gerekir ki mutlak şâri Allah’tır. Yüce Allah bazı hususlarda peygamberine helal- haram kılma hususunda yetki vermiştir. Bu husus âyetle de sabittir.

 Sonuç olarak bu tip aykırı fikirler az da olsa her dönemde olmuştur. Doğrusu bunlara aldırmayıp ehli sünnet yolunda yürümektir.

.

 

Yazarın Diğer Yazıları