Helal Gıda
Allah ve Rasulü, dolayısı ile hak dinler, bazı yiyecek, içecek ve giyecekleri, bir kısım iş ve davranışları haram kılmış, yasaklamıştır. Bunların bir kısmının hikmetini, haram kılınış sebeplerini açıklamışlar, bazılarını ise açıklamamışlardır. 

Açıklanan ve deneyerek anladığımız yüzlerce haram ve yasağın, fert ve cemiyet halinde insanların faydasına, iyiliğine olduğunu, ebedî saadetlerini hedef aldığını görünce, insaflı bir düşüncenin şu sonuca varması kaçınılmazdır: Aklımızın ve bilgimizin kavrayabildiği bunca haramda, bu ölçüde büyük hikmet ve faydalar olduğuna göre, aynı kaynaktan gelen diğer yasakların da-şimdilik bilgimiz dışında kalan-pek çok faydasının olduğu muhakkakdır. 
İnsanların yasaklama ve engellemeleri-en azından başlangıçta-zararı çekmeden önce değil, zararı denedikten ve acıyı çektikten sonra olabilmektedir. İnsanların ruh ve beden sağlığı üzerindeki çalışmalar, insanlık tarihi kadar eskidir. Meselâ bin yıllık âmiyâne tecrübe ve otuz yıllık da ilmî araştırma sonunda, bir yiyecek ve içeceğin insan sağlığı için zararlı olduğu anlaşılırsa, bu zarar, bu kadar uzun bir zaman sineye çekilmiş olmaktadır. Daha önce bilmek imkanı olsaydı, elbette tetbirler de o zaman başlayacak, zarar en aza indirilecekti. 

Durum böyle olunca, ilmî ölçülere göre zararını bilmediğimiz fakat ciddî bir kaynağın zararlı veya haram olduğunu bildirdiği şeylerden kaçınmamız gerekir. 
Yazarın Diğer Yazıları