Kadınların Yabancı Erkeklerin Yanında dikkat etmesi Gereken Hususlar

Müslüman bir kadın okul, hastane, fabrika, alış veriş merkezi gibi yerlerde eğitim, iş veya mesleği gereği yabancı erkeklerle karşılaşması ve görüşmesi durumunda aşağıdaki ölçülere dikkat etmelidir  : 

a)Bakışlarını kontrol altında tutması:

Erkek ve kadınların konuşma ve birbirine muhatap olma durumunda, bakışlarını kontrol altında tutması, sürekli ve ısrarlı bakışlardan sakınması gerekir. Bir Müslüman, karşı cinse şehvetle ve ısrarlı bir şekilde bakamayacağı gibi bakışlarını ihtiyaçtan fazla da uzatamaz. Kuran’da, mümin kadın ve erkeklerin bakışlarını indirmesi, ısrarlı ve sürekli bakıştan sakınması istenmektedir.     (Nur: 31).

b)El, yüz ve ayakları hariç bütün vücudunu örten kalınca ve bolca bir elbise giymesi gerekir: Kadınlar altını gösteren ince bir elbise veya göğüs, kalça, bel gibi tahrik edici organlarını tamamen ortaya çıkaran dar bir elbise giymemelidir. 

c)Konuşmasında ve yürümesinde ölçülü olmak:

Mümin bir kadın, yabancılarla konuşurken ölçülü olmalı, ihtiyaç kadar konuşmalı, sesini eğip bükerek cilveli bir şekilde konuşmamalı, ağır başlı olmalıdır. Kuran’da şöyle buyruluyor:

  “ Yabancı erkeklerle, çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır.” (Ahzap: 32). 

Müslüman kadınlarının yürüyüşünün de ölçülü olması gerekir. Salınarak, kırıtarak, cilve yaparak yürümek, müminin vakarı ile bağdaşmaz. Kuran’da şöyle buyruluyor:

  “Kadınlar gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurarak yürümesinler. ” (Nur: 31).

Yine Kuran’da anlatıldığı üzere, Mûsâ (a. s. ) ı çağırmaya gelen  Şuayb (a. s. ) ın kızı, onun yanına utana utana yaklaşmıştır. Bu olayın Kuran’da haber verilişinde günümüz hanımlarına da güzel bir mesaj vardır.

Yabancı bir erkekle muhatap olan bir kadın edep, ciddilik, ağır başlılık ve utanma hasletlerini koruyarak görüşmeli ve konuşmalıdır.

 

d)Çekici ve süslü bir elbise giymemek:

Müslüman kadınlar, yabancı erkeklerle  ziynet elbisesi olmayan bir elbise ile görüşmelidir. Bununla beraber yine dikkat çekici parfüm ve esans kullanmamalıdırlar.  

e)Yabancı bir erkekle tenhada baş başa kalmaktan sakınmak:

Bu durum hadisle yasaklanmış, tahrik edici ve dedi koduya yol açıcı bulunmuştur.

 Erkek ve kadınların konuşma ve birbirine muhatap olma durumunda, bakışlarını kontrol altında tutması, sürekli ve israrlı bakışlardan sakınması gerekir. Bir Müslüman, karşı cinse şehvetle ve israrlı bir şekilde bakamayacağı gibi, bakışını ihtiyaçtan fazla da uzatamaz. Kur’an’da, mü’min kadın ve erkeklerin bakışlarını indirmesi, israrlı ve sürekli bakıştan sakınması istenmektedir.

             

 

Yazarın Diğer Yazıları