Geceleri İbadetle Geçirmek

 

Cenâb-ı Hak gece namazına yoğunlaşmamızı istiyor. Sünnet-i seniyyeler çok mühim. Bu sünnet-i seniyyelerin başında da gelen; teheccüd olmuş oluyor. Muâmelâtta merhamet oluyor.

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

 

“O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.” (Şu’arâ, 218)

 

Rasûlullah (sav) da şöyle buyurdular:

 

“…Müʼminin şerefi geceleri kāim olmasındadır…” (Hâkim, IV, 360-361/7921)

 

İbrahim Edhem Hazretleriʼne birisi geliyor:

 

“‒Ben, gece ibadetlerine kalkamıyorum. Bana bir çâre öğretir misin?” diyor.

 

İbrahim Edhem diyor ki:

 

“‒Gündüzleri Allâhʼa isyan etme ki, (gündüz, gözlerini, kulaklarını vs. bütün şeylerini yanlış yerlere temâyül ettirme ki, bir isyan hâlinde olmasın ki) seni O huzurunda durdursun. Geceleri Oʼnun huzurunda bulunmak, yüce bir şereftir…” buyuruyor.

 

Bişr-i Hâfî Hazretleriʼne diyorlar ki:

 

“‒Geceleri hep ayaktasın, ibadette, tâattesin. Biraz geceleri istirahat etsen olmaz mı?” diyorlar.

 

Bişr-i Hâfî şöyle hikmetle cevap veriyor:

 

“‒Allah Teâlâ Rasûlullah Efendimizʼin geçmiş-gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde O, geceleri ayakları şişinceye kadar secde yerini ıslatıncaya kadar Allâhʼa kulluk ve tâat hâlindeydi. Benim ise durumum meçhul, benim için böyle bir teminat yok.”

 

Yazarın Diğer Yazıları