Müslüman İnsanların İyiliği İçin Vardır


Yüce Allah Müslümanları insanların iyiliği için var  etmiştir. Müslümanların görevi iyiliği ayakta tutmak, kötülüğü yok etmeye çalışmaktır.

Sevgili Peygamberimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.  Yani  O, bütün kâinatın iyiliği, huzuru ve mutluluğu  için görevlendirilmiştir. Onu örnek alan her insan ve toplum huzur bulur, dünya ve ahrette mutlu olur. Çünkü onun tebliğ ettiği İslam, İnsanların dünya ve ahret mutluluğu için Allah tarafından gönderilmiştir. İslam’ın iman, ibadet, ahlak, hukuk kurallarını benimseyen ve hayatında tatbik eden insanlar  asla mutsuz olmazlar.

Peygamber Efendimiz gönderildiğinde bütün dünya karanlık içindeydi. İnanç bozulmuş insanlar elleriyle yaptığı putlara tapıyorlardı. Yine İnsanlar eşya gibi pazarlarda satılıyor, ahlak bozulmuş ve fuhuş yayılmıştı.

Peygamber Efendimiz gelerek insanlara doğru yolu gösterdi, onları karanlıktan aydınlığa çıkardı. Öyle bir toplum meydana getirdi ki onlar dünyanın en büyük ve üstün medeniyetini kurdular.

 Efendimiz insanlara sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, adaleti, merhameti kısaca sırat-ı müstakimi öğretti.

Daha sonra Müslümanlar bu özelliklerini kaybetti, taklit ve taasup hastalığına yakalandılar. O hale geldiler ki dünyanın efendisi iken kölesi oldular.  Bir birine düşerek bölünüp paramparça oldular ve acınacak hale geldiler.

Allah’ın düşmanları hiçbir zaman insanların iyiliği için çalışmamışlar, daima  zulmü, haksızlığı, kötülüğü şiar edinmişlerdir. Allahtan korkmayan kimselerden iyilik, güzellik beklenemez.

Bugün sözde gelişmiş ülkelere bir bakın kendilerinden başkalarını düşünüyorlar mı?  “ Her şey benim olsun altta kalanın canı çıksın” fikrinden başka bir düşünceleri var mı?

Bugün Müslümanlar gerçekten Kuran ve Sünnete sımsıkı sarılırlarsa, âlemlere rahmet olabilirler. Çünkü varoluş sebepleri, iyiliği ayakta tutmak, kötülüğe mani olmaya çalışmaktır..

Gerçek bir Müslüman asla kötülük düşünemez ve imanı kötülük yapmasına izin vermez.

Dünyayı, düşmüş olduğu bu bunalımdan kurtarabilecek olanlar sadece Müslümanlardır. Çünkü İslam barış ve huzur, iyilik ve güzellik demektir.

Üzülerek belirteyim ki bugün Müslüman’ım diyenlerin çoğu İslam’dan habersiz yaşamaktadırlar.  Bu sözde Müslümanların çoğu yaşadığı hayatın İslam olduğunu zannetmektedir.

Kişilere göre Müslümanlık olmaz. İslam’ın anayasası niteliğinde olan Kuran ve sünnet elimizdedir. Kuran ve sünnete aykırı olan her davranış, her düşünce İslam dışıdır.

İslam; doğruluğu, adaleti, sevgiyi, saygıyı, hakkı, hukuku emrediyor, bir ve beraber olmamızı istiyor. Hele bir bakın İslam dünyasına, bu güzel ahlaktan eser var mı?

İslam dünyasına iyice bir bakın; fitne ve fesattan, yalan ve ihanetten,  cehalet ve karanlıktan başka ne görüyorsunuz?

Müslüman gibi bir hayat yaşamadığımız halde  İslam’ın adına leke sürüyoruz. Bu yalandan ve bu durumdan kurtulmak zorundayız. Reçete hazır: Kuran ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, nefsani arzulardan kurtulmak.

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları