Moda Dinin yerine Geçmemeli

Çevremize baktığımızda  daha çok kadınlarımızın modaya göre giyindiklerini, İslam’ın  tesettür ölçülerine uymadıklarını görüyoruz.

Müslüman kadınların kıyafet ölçüleri el, yüz, ayak hariç bütün vücudunu örten bir elbise olması, elbisenin ince, şeffaf ve dar olmaması gerekir. Ayrıca giydiği elbise erkeklere ve yabancı milletlere mahsus olmamalıdır

Dar elbiseden maksat göğüs, kalça, bel gibi tahrik edici organların iyice ortaya çıkmasıdır. Bu gün pek çok kadın dar bir pantolon giyip çarşıya pazara çıkıyor. O kadar dar giyiyorlar ki içinde nasıl hareket ediyorlar şaşıyorum.

Doğrusu Müslüman hanımların böyle şuursuz hareket etmeleri, inancına aykırı bir kıyafetle sokağa çıkmaları  kabul edilebilir bir durum değildir.

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki ben onları ( dünyada) görmedim: Birincisi yanlarında bulunan öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla halkı kırbaçlayan kimseler.

 İkincisi giyinmiş çıplak, (kalçasını) oynatan, salınarak yürüyen, başları deve hörgücü gibi kadınlardır. Bunlar cennete giremezler, onun kokusunu dahi  alamazlar.  Hal bu ki onun kokusu mesafelerin ötesinden alınır” (Müslim).

Bu hadiste geçen “giyinmiş çıplak “ ifadesi;  bazı yerlerini örtüp bazı yerlerini açan veya ince ve dar elbise giyen kadınlar şeklinde açıklanmıştır. Bu ifadeyi;  örtülü olmalarına rağmen davranışları ile karşı cinsin cinsî duygularını tahrik eden  kadınlar şeklinde anlamak da mümkündür.

Bugün pek çok kadının  genç kızın, dar pantolonla çarşıya pazara çıkmaları, giyinmiş çıplak kadınlardan olduklarını gösterir.

Yüce Allah’tan bu  kadınların hatalarını anlamalarını, tövbe etmelerini  ve kendi özlerine dönmelerini diliyorum.

Müslüman,  hayatını  İslam’a göre düzenlemeli, yediği  içtiği, kılığı kıyafeti, davranışları ve muamelesi İslam’a uygun olmalıdır.

Allah’a îmanı olan ve ondan korkan bir kimse karısının ve kızının böyle giyinmesine izin vermemelidir. 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları