İdeal İnsan

 

Allâh’ın râzı olduğu kulun nasıl olduğunu sergilemek, bu yolda örnek olabilmek, kısaca ideal insan olabilmeyi Cenâb-ı Hak bizlere nasip etsin. Amin!.

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

 

“Biz, sizleri ılımlı bir ümmet olarak (hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir ümmet olarak) yarattık. Siz, yeryüzünde Allâh’ın şahitlerisiniz. Peygamber de kıyâmet günü size şahit olsun...”  (Bakara, 143)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:

 

“Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (tabiî) bir iyiliği bile sakın küçük görme!” (Müslim, Birr 144. Ebû Dâvûd, Libâs 24; Tirmizî, Et’ime 30)

 

Hz. Ömer (ra) bir gün dostlarıyla birlikte oturuyordu. Onlara (Allah’tan) bazı talep ve temennîlerde bulunmalarını söyledi. Oradakilerden bir kısmı:

 

“-İçinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da Allah yolunda infak edeyim!..” şeklinde niyet izhar etti.

 

Bir kısmı:

 

“-Şu hane dolusunca altınlarım olsun da Allah için harcayayım!..” tarzında talep belirtti.

 

Bazıları da:

 

“-Şu hane dolusunca mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarfedeyim!..” diye temennî etti.

 

Ancak Hz. Ömer:

 

“-Daha, daha fazlasını isteyin!” deyince onlar:

 

“-Allah Teâlâ’dan daha başka ne isteyebiliriz ki?!.” Dediler.

 

Bunun üzerine Hz. Ömer (ra):

 

“-Ben ise, içinde bulunduğumuz şu hanenin Ebû Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin Yeman gibi (müstesnâ ve seçkin, her yönden kâmil) kimseler ile dolu olmasını ve bunları Allah’a itaat yolunda, yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temennî ederim…” dedi.  (Buhârî, Târihu’s-Sağîr, I, 54)

 

Yazarın Diğer Yazıları