Çocuklarımıza Güzel Hatıra Bırakabilmek

Allah(cc)’ın biz kullarına emanet olarak bahşettiği evlatlarımız, ebeveynler olarak bizlerin göz aydınlığı gönül sürurlarımızdır. Aynı şekilde onlar, evliliklerimizin devamının en büyük vesilesi ve evlerimizin neşe kaynağıdırlar. Ebeveynler olarak bizler onları canlarımız pahasına koruyup kollayarak, dualarımızda hep “Rabbimiz bizlere evlât acısı gösterme”  diyerek, isteriz ki onların ayaklarına taş bile değmesin. Ebeveynler olarak bizlerin evlatlarımıza karşı göstermiş olduğumuz söz konusu bu şefkat ve merhametimiz fıtridir, yani yaratılışımızla ilgilidir.

Hemen herkesin bildiği gibi çocuklarımız doğduktan sonra, onların ilk sosyal çevreleri başta anane-babaları olmak üzere aileleridir. Çocuklarımız dünyaya ilk gözlerini açtıklarında ve çevrelerini tanımaya başladıklarında, en yakınlarında öncelikle anne-babalarını ve diğer aile efratlarını bulurlar. Nasıl ki çocuklarımız anne-babaları için birer vazgeçilmezler ise, çocuklarımız için de anne-babaları şüphesiz birer vazgeçilmezlerdir.

Genel anlamda milletleri oluşturan bütün ailelerde, gerek küçük yaşlarda ve gerekse ileri yaşlardaki çocukların kendilerine örnek olarak alacakları en büyük idolleri, başta anne-babaları olmak üzere kendi aile fertleridir. Yani, yeni doğan çocukların çevrelerini tanımaya başladıktan sonra ilk örnek alacakları kişiler başta anne-babaları olmak üzere kendi aile fertleri olur. Evlerimizin neşesi ve ailelerimizin huzur vesilesi olan yavrularımız, öncelikli olarak anne-babalarına özenerek onları örnek almaya başlarlar. Bu yönüyle, çocuklarımız doğduktan sonra aile bireylerinin sorumluluğu şüphesiz bir kat daha artmaktadır. Çünkü artık ailenin, onların her türlü pozitif veya negatif hareketlerini gözetleyip, çaktırmadan kendince not alan afacan bir gözcüleri vardır.

Pekâlâ, bütün gerçeklikler bu şekilde iken, ebeveynler olarak bizler “çocuklarımıza güzel hatıra bırakabilme” adına, acaba sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirebiliyoruz? Yani çocuklarımız yârin-öbür gün büyüdüklerinde, biz ebeveynlerinin hangi olumlu hallerini hatırlayacaklar? Başka bir ifadeyle, acaba ebeveynler olarak bizler onlara, bir ömür boyu hatırladıklarında bizleri hayırla anabilecekleri ne kadar güzel hatıralar bırakabilmiş durumdayız?  Gerçekten can yakıcı bu ve buna benzer sorulara, sorumluluk adına gönül rahatlığı içerisinde olumlu cevaplar verebilmek o kadar kolay olmasa gerektir.

Her zaman olduğu gibi, özellikle de günümüzde çocuklarımıza karşı güzel hatıralar bırakabilmek çok daha da zordur. Toplum olarak bir defa hemen hepimiz teknolojik bir kuşatılmışlık sarmalıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Söz konusu teknolojik sarmal, olumsuzluk anlamında maalesef ki, aile ve sosyal hayatımızı baştan sona etkilemiş durumdadır. Başta televizyon ve cep telefonları olmak üzere teknolojik araçlar aile ve sosyal hayatımızı adeta esir almış durumdadır. Gelinen nokta itibarıyla, teknolojik kuşatılmışlıktan dolayı evlerimizde artık eş ve çocuklarımızla çok daha az ilgilenir olmuşuzdur.  Cep telefonlarının cazibesi ve televizyonlardaki pembe dizilere ayrılan vakitlerden dolayı,  aile bireylerinin kendi çocuklarıyla maalesef daha az ilgilenmelerini beraberinde getirmiş durumdadır.  

Hâlbuki ebeveynler olarak bizlerin, Allah(cc)ın bizlere emanet olarak verdiği çocuklarımıza karşı, yerine getirmemiz kaçınılmaz bir zorunluluk olan maddî-manevî bir takım görev ve sorumluluklarımız vardır. Onların maddî yönden her türlü ihtiyaçlarını karşılarken, muhakkaktır ki manevî donanımlarını sağlayacak aile ortamlarının oluşturulması da gerekmektedir. Bu, ebeveynlerimizin ihmale gelmez çok önemli dünyevî ve uhrevî sorumluluklarındandır.

Netice itibarıyla, şüphesiz çocuklarımıza, onların hayatlarını olumlu anlamda etkileyecek hatıralar bırakmaya çalışmak her anne-babanın öncelikli sorumluluklarındandır. Bu nedenle anne-babaların çocuklarına bu güzelliği yaşatmaları elzemdir. Çocuklarımızın ebeveynleri olan anne-babalarıyla ilgili güzel hatıralara sahip olmaları, onların vazgeçilmez haklarındandır.  Anne-babalar çocuklarıyla geçirmiş oldukları her anı “güzel bir hatıra” olarak saklamalarına neden olacak hal ve tavır içerisinde olmalıdırlar. Zira çocuklarımız Allah(cc)’ın bizlere bahşettiği birer emanettirler. Unutulmamalıdır ki ebeveynler olarak bizlerin çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmememiz, şüphesiz çok ağır Âhiret sorumluluğumuzu beraberinde getirir.

Selâm ve dua ile…   

            

Yazarın Diğer Yazıları