Namazla Aramız Nasıl?

Yüce Allah’a îmandan sonra, farzların en önemli ve faziletlisi namazdır. Esasen namaz, îmanın dışa yansıyan bir belirtisidir.

Namaz, sözlükte  duâ etmek, hayır duâda bulunmak manasınadır. Şer’an namaz; tekbir ile başlayıp, selam ile tamamlanan, şartları ve rükunları olan bir ibadettir. Namaz, İslam’dan önceki semavî dinlerde de vardır. Hz. Peygamber, önceleri sabah ve akşam olmak üzere, iki vakit namz kılıyordu. Sonra miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı.

Namazın farzıyyeti Kitap, sünnet ve icma delilleriyle sabittir. Kur’an’ın bir çok yerinde “Namaz kılınız, zekat veriniz. ”buyuruluyor. Diğer bazı âyetler de şöyledir: ”Bütün namazları ve orta namazı muhafaza ediniz. ”(Bakara: 283) . ”Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. ”(Nisa: 103) ”Oysa onlar, tevhid inancına yönelerek, dîni yalnız Allah’a tahsis ederek, O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur.   “(Beyyine: 5) .

Sünnetten delillere gelince, bu konuda bir çok hadis vardır. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ”İslam beş esas üzerine kurulmuştur; Allah’tan başka bir ilah bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, beş vakit namazı kılmak, zekat vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetene haccetmek. ”(Buharî) .

Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i yemene gönderirken, ona şöyle demiştir: ”Sen ehl-i kitap bir kavme gidiyorsun. Onları ilkönce Allah’a kulluk etmeye çağır. Allah’ı tanırlarsa, Allah’ın onlara gece ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Namazı kılarlarsa, Allah’ın onlara, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını söyle. İtaat ederlerse, bunu onlardan al. İnsanların mallarının en iyisini alma. Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü onun duâsı ile, Allah arasında perde yoktur. ”(Buharî) .

Diğer yandan İslam ümmeti, beş vakit namazın farzıyyeti konusunda ittifak etmiştir. Öyleyse namaz kılmamak olmaz. Namaz olmadan Allah Teâlâ’ya teslimiyet de söz konusu olamaz.

Bu bakımdan kendimiz ve ailemiz için namaza dikkat etmeli, Onun rızasını kazanmalı,  gazabından korkmalı, cehennemden korunmalıyız.Yazarın Diğer Yazıları