Allah Yolunda Mal ve can ile cihat

İslam’da cihat denilince daha çok bu sonuncu şekli kastedilir. Çünkü her zaman nefis terbiyesi, ilim ve irşat yolu ile cihattan nihâî sonuç alınamaz. Bunun güç ve kuvvetle takviyesi, düşmanı silah zoru ile dize getirmek, hak ve adâleti gerçekleştirmek zarûret hâlini alabilir.

 Kur’an’da mal ve canla cihada davet eden pek çok âyet vardır. Bir kaç örnek vermek gerekirse:

”Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Biliniz ki bu sizin hakkınızda çok hayırlıdır.”(Tevbe:41),

 

 ”Allah, malları ve canları ile mücadele edenleri, derece bakımından cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır.”(Nisa:95).

 

Allah’ın ismini yüceltmek ve vahyi hâkim kılmak için cihat edenlere Allah’ın yardımı ulaşır. Yüce Allah onları görünmeyen melek orduları ile takviye eder. Ancak bunun için, kulun azim ve gayreti gerekir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

”Eğer siz Allah’ın dînine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı (düşman karşısında) sabit kılar.”(Muhammed:7).

 

Cihat, kişilere farz oluşu bakımından ikiye ayrılır:

a)Farz-ı kifâye: İslam toplumunda bir gurup bu farizayı yerine getirir ve genel seferberlik hâli olmazsa, diğerlerinin üzerinden cihat sorumluluğu kalkar. Ancak sevabı, savaşa katılanlar alır. Bugün Suriye’deki askerlerimiz bu görevi canları ile yapıyorlar. Milleti temsilen devletimiz de ordumuzun her türlü ihtiyacını karşılıyor.

 

b) Farz-ı ayın: Düşman, bir İslam beldesine saldırır ve orayı işgale teşebbüs ederse eli silah tutan bütün Müslüman’lara, düşmanı defedinceye kadar cihat farz-ı ayındır. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

”Ey îman edenler, sizler gerek hafif, gerek ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.”(Tevbe:41).

 

 Artık böyle bir durumda kadının kocasından, çocuğun babasından izin almasına gerek olmadan savaşa çıkması caiz olur. Bugün Suriye halkının düşmanlara karşı hep birden savaşması, ülkelerini savunması bir zaruret halini almıştır.

”Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin erdim ki, Allah yolunda savaşmak ve öldürülmek, sonra savaşmak yine öldürülmek, sonra yine savaşmak ve öldürülmek isterdim.”(Buhârı).

 

Bugün  askerimiz, Mehmetçiğimiz Suriye’de sınırlarımızı korumak, Suriye’li kardeşlerimize yardım etmek için savaşmaktadır. Allah yardımcıları olsun.

 

İslam’da niyet çok önemlidir. Çünkü ameller niyetlere göre değerlendirilir. Askerlerimiz Suriye’de Yüce Allah’ın ismini yüceltmek, zulmü ortadan kaldırmak için savaşmalıdır. Böyle yaparlarsa Yüce Allah’ın buyurduğu gibi, savaşa katılmayanlardan bir derece üstün olur ve Yüce Allah’ın yardımına mazhar olurlar.

 

Yüce Rabbim askerlerimizi muvaffak eylesin, düşmanlarımızı da kahreylesin.

  

 

Yazarın Diğer Yazıları