Hakiki Bir Dine Olan İhtiyaç

Din, insanların dünya ve ahret mutluluğu için Allah tarafından  gönderilen ilahi bir nizamdır. Allah katında muteber olan din, sadece İslam’dır. Gerçek bir din insanların iman, ibadet, ahlak, hukuk, iktisat gibi bütün ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi onu ölümsüzleştirir, ona ebedi hayatı gösterir. Bu özellik sadece İslam dininde vardır.

 

Dinsiz bir insan rüzgârın önündeki yaprak gibidir. Bir hâl üzere karar kılamaz. Yönü belli olmadığı gibi emniyetli bir yerde de duramaz. Hayatı tehlikelerle doludur.

 

Dinsiz bir insan muzdarip ve şaşkındır. Nefsinin hakikatini, yaratılış gayesini, hayatta ki vazife ve sorumluluğunu bilemez.

 

Hakiki bir din olmadan medeni bir toplum, üstün bir cemiyet kurulamaz. İlahi bir dinin olmadığı toplumlarda emniyeti sağlamak çok zordur. Orada orman kanunu geçerlidir, güçlü olan zayıfı ezer. O cemiyette sevgi, şefkat, merhamet ve adalet yok olmuştur.

 

Dinsiz bir toplum huzursuz ve bedbahttır. Orada hayvani duygular öne geçmiştir. “Her şey benim olsun altta kalanın canı çıksın” felsefesi hâkimdir.

 

İnsanlar tecrübî ilimlerde ne kadar ilerlerse ilerlesin bu ilimler insanlara gerçek huzur ve saadeti temin edemezler. Çünkü tecrübî ilimler hayatın yalnız maddi yönünü geliştirir. Mesela uzağı yakın eder. Bunun içindir ki, çağımıza “sürat çağı”  ya da “feza çağı” diyorlar. Fakat hiç kimse huzur ve mutluluk çağı diyemiyor.

 

 Oysa Peygamberimizin yaşadığı asra “Asr-ı saâdet” denmiştir. Çünkü o çağda, belki teknoloji yeterince gelişmemişti ama insanlar mutluydu.

 

Bugünkü medeniyet, insanların yaşama şartlarını kolaylaştırmış fakat onlara yaratılış gayesini öğretememiştir.

 

 İlim, hayatın dış yüzünü süslemiş fakat hayatın derinliklerine inememiştir.

 

Maddi imkânların içine gömülüp de amacına ulaşamayan, kabuğu yakalayıp da özünü bulamayan insan ne kadar mutsuzdur?

 

 

 

Maddi ilimler insana pek çok imkân sağlamış fakat ona kıymet vermemiştir.

Bugünkü medeniyet, İnsanın duygu ve düşüncelerini yok etmiş, onu makineleştirmiştir.

 

Bu  medeniyet, insanın uğrunda ölümü göze alabileceği bir hedef, bir ideal gösterememiştir.

 İlahi bir din olmadan insanların gerçek huzur  ve mutluluğu yakalamaları mümkün değildir.

 

Allah katında makbul ve tek din İslam’dır.

        

 

 

 

 

  

Yazarın Diğer Yazıları