Zekatın Fayda Ve Hikmetleri

Zekat, İslam’ın beş esasından biridir. Dünyevi ve uhrevi pek çok faydaları vardır. Esasen Allah bir şeyi farz kılmışsa mutlaka o kulun yararınadır. Şimdi zekatın fayda ve hikmetlerinden bazılarını tespit etmeye çalışalım;

 

Veren açısından zekatın faydaları:

1-Zekat insanı maddenin esiri olmaktan kurtarır. Mal sevgisi fıtrîdir. Ancak bu sevgi insanın kalbini tamamen kaplarsa, onu Allah’tan uzaklaştırır. Müslüman, malının bir kısmını zekat olarak vermekle, bu esaretten kurtulur.

 

2-Zekat, şefkatin anahtarıdır. İnsanların ihtiyaçlarını gözetmek, onları düşünmek, ancak yardım etmekle mümkündür.

 

3-Zekat, ihtiras zincirini kırar ve kalbin katılaşmasını önler. Mal çokluğu, ihtiras ve azgınlığı artırır. Her insan daha çok kazanmayı ister. İşte İslam, bu sonu gelmeyen ihtiraslardan kişiyi zekatla korumuştur.

 

4-Zekat, malı ebedîleştirir. Mal, tatlı ve câziptir. Tat bitince câzibe kaybolur. Allah rızası için verilen bir mal, asla yok olmaz. Atalarımız ne güzel söylemiş:”Ne verirsen elinle, o gider seninle.”

 

5-Zekat, ruh ile beden arasında bir denge unsurudur. İnsanların malın kulu kölesi olmaması ve dünya âhiret dengesini koruyabilmesi için, gönül rızası ile, malının belli bir kısmını zekat olarak vermesi gerekir.

 

6-Zekat, Allah’ın verdiği servet nimetine karşı bir şükürdür. Nimetin şükrü, onu verenin razı olacağı yerlerde harcamaktır. Zekat ise malın şükrüdür.

 

7-Zekat, malı temizler ve artırır. Zenginin malında fakirin hakkı vardır. Zenginin malını temizlemesi ve onu bereketlendirmesi için zekatını vermesi gerekir. Zekatı verilmeyen mal, temiz değildir.

 

8-Zekat, zengini yatırıma teşvik eder. Zekat, cimrilik ve para stokuna karşı, yatırım yapmaya alıştıran, hayır ve harcama yollarına açılan bir kapıdır.

 

9-Zekat, Müslüman’ı mal fitnesinden korur. Mal, yerinde harcanmazsa, kişi için bir fitnedir. Fakir ve yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması ile, sosyal barış da sağlanır.

 

10-Zekat, insanı mâlî disipline sokarak, ekonomik gücün önemini kavramamızı sağlarr.

 

 Alan açısından zekatın faydaları:

1-Zekat, fakiri ihtiyaç esiri olmaktan kurtarır ve çalışmaktan âciz olan kimselere, normal yaşama imkanı verir.

 

2-Zekat, fakiri çalışmaya teşvik eder.”Veren el, alan elden üstündür” anlayışı ile, izzetine düşkün Müslümanlar, alan el olmamak için  daha çok çalışacaklardır.

 

3-Zekat, fakirin kıskançlık duygularını köreltir. Eğer zenginler, fakirlerin elinden tutmazsa, fakirler zenginlere düşman olur ve onları kıskanır.

 

Toplum açısından zekatın faydaları:

1-Zekat, mülkiyette kuvvet dengesidir. Malı kazananla, kazanamayıp fakir düşenin ihtiyacı arasındaki fark, bir dengesizlik unsurudur. Zekat, bu dengesizliği giderir.

 

2-Zekat, bir sosyal güvenlik ve sosyal sigortadır. İslam ülkesinde fakirler, gelecek endişesine kapılmazlar. Çünkü zenginler, Müslümanlığın bir gereği olarak, mallarının bir kısmını fakirlere vereceklerdir. Bunun için fakirlerin prim ödemelerine de gerek yoktur.

 

3-Zekat, toplumun rûhî ve manevî değerlerini güçlendirir. Zekat veren, ibadet yapmanın zevkini yaşarken, alan da Müslüman olduğu için, bu yardımın yapıldığını bilir ve Müslüman olmanın sevincini yaşar.

 

4-Zekat, zenginle fakiri bir birine yaklaştırır. Zengin, yardım etmenin mutluluğunu yaşarken, fakir de zenginlere karşı sevgi ve saygı duyar.

 

5-Toplum bir bütündür. Her fert, gelir ve kazanç elde etmede birbirinden faydalanır. Bu sebeple, meydana gelen servette, başkalarının da hakkı vardır. Zenginin servetinin meydana gelmesinde, içinde yaşadığı toplumun katkısını kim inkar edebilir. Toplum içinde değil de, mesela dağ başında tek başına yaşasaydı, bu kadar serveti elde edecek miydi? Bu nedenle zenginlerin topluma karşı sorumlulukları vardır.

 

Yazarın Diğer Yazıları