Cumhurbaşkanımızın Nasıl Olmasını İstiyoruz

Benim  Cumhurbaşkanım her şeyden önce Müslüman ve dindar olmalıdır.  Kur’an-ı Kerim, kâfirlerin mü’minlere  velî olamayacağını açıklamıştır.(Âli İmran:28).

Ancak mü’minler, birbirlerine veli olabilirler. Aklen de Müslüman’ların cumhurbaşkanının   Müslüman olması gerekir.

Cumhur başkanı elinden geldiği kadar İslam’ı yaşamalı ve yaşatmaya çalışmalıdır. Adı Müslüman yaşayışı ile gayr-ı Müslim olmamalıdır.

Cumhurbaşkanı  erkek olmalıdır. İslam kadına değer vermiş, onun tarih boyunca inkâr edilen haklarını kendisine geri  vermiş  olmakla beraber, kadın erkek eşitliği gibi tabîî olmayan bir anlayışı da benimsememiştir.

Kadın ve erkek birbirine eşit değil, birbirini tamamlayan iki varlıktır. Her iki cinsin yaratılıştan gelen farklılık ve özellikleri, bu tamamlamayı sağlamaktadır. Elbette  kadın- erkek, kul olarak Allah katında eşittir. Ancak yaratılıştaki farkı unutmamak gerekir.

İşte bu prensibe göre komutanlık, ceza hâkimliği, devlet başkanlığı ve âile reisliği gibi görevler erkeklere verilmiştir.

İslam evi, aileyi ve devleti idare hak ve yetkisini  erkeklere vermiştir.  Hz. Peygamber: “ Erkek çobandır, âilesinden sorumludur”( Müslim. ).

  ”Bir kadını  başlarına getiren millet iflah olmaz”(Müsned) buyurmuştur.  Başka deliller de vardır.

Cumhurbaşkanı maddî  ve  mânevî  yeterliliğe sahip olmalıdır. Yani uygun bir yaşa gelmiş olmalı, ruh ve beden sağlığına sahip bulunmalıdır. Bunlarla birlikte bu vazifeyi yapabilecek bir ilme, kudret ve kabiliyete sahip olmalıdır.

Özellikle karizmatik bir liderliğe sahip olmalı, dostu düşmanı ona saygı duymalı ve güvenmelidir.

Cumhurbaşkanı halkı  yönetebilecek  bir yaşa gelmeli, çocuk denecek yaşta olmamalıdır. Bedenen sağlıklı olmalı, sağlık sorunları bulunmamalı, işleri takip edemeyecek derecede yaşlı olmamalıdır.

Babadan oğula geçen Saltanat usulü ile çocuk denecek kişilerin devletin başına getirilmesi İslam’ın tasvip ettiği bir husus  olmadığı gibi aşırı yaşlılık veya sağlık sorunları yüzünden işlerini takip edemeyecek kişilerin de cumhurbaşkanı olmasını  İslam tasvip etmez.

Cumhurbaşkanı  dini, dünyayı bilmeli, kültürlü olmalı, güçlü bir iradeye sahip olduğu gibi  siyaseti de bilmelidir.

Cumhurbaşkanı üstün ahlak ve  adâlet sahibi olmalı veMillet kendisine güvenmelidir.

İslam ümmetinin temsilcisi ve İslam’ın yaşanması ve yayılmasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, üstün ahlak ve adâlet sahibi olmaması düşünülemez.

Cumhurbaşkanı  daima hakkın ve haklının yanında olmalı ve her zaman hukuku üstün tutmalıdır.  

Bazıları  cumhurbaşkanı  tarafsız olmalıdır diyorlar. Doğrusu  bu düşünceyi kabul etmek  mümkün değildir.  Elbette cumhur başkanı haksızın, zalimin yanında olmamalı, adam kayırmamalı fakat haktan ve adaletten  asla ayrılmamalıdır.

Cumhurbaşkanı  makul  tenkitlerden rahatsız olmamalı, istişareyi elden bırakmamalı, daima en iyiye, en güzele ulaşmaya  çalışmalı ve daima hukukun üstünlüğüne inanmalıdır.

Cumhurbaşkanı kendisini halktan üstün görmemeli, mütevazi olmalı, halk onu kendilerinden biri olarak görmeli ve her kim olursa olsun bu benim cumhurbaşkanım diyebilmelidir.

 

 

                

Yazarın Diğer Yazıları