Vaziyeti Anlamak

Her seçime, "varlık yokluk meselesi" diyerek giriyoruz.

Her seçimi "beka sorunu" ile yapıyoruz.

Neden?

Bu kadar önemli mi gerçekten?

Öyle ise bunun nedeni nedir ve nasıl kurtulunur?

*  *  *

Bir millet kendini, yani kendi dinini, medeniyetini, kültürünü, hukukunu, örfünü, adetini, ahlakını, an’anesini, hatta kılığını, kıyafetini, yazısını, ölçülerini, kısacası topyekun benliğini ve tarihini inkar ederek, düşmanlarınınkini nasıl alır?

Ama işte aldı!

Peki ama, kim galip, kim mağluptu?

Bizim istiklal savaşından sonra bu yaptığımızın bir örneği var mıydı dünyada? 

Olması mümkün müydü?

Bu hallere düşen bir milletin “acemi çaylak” durumuna düşmemesi mümkün müydü? Bunun sonucu ise malesef cehalet gelmiş, irdidat gelmiş, ayrılık gelmiş, fakirlik, geri kalmışlık  gelmiş, zillet gelmiştir. Ümmet darma dağınık ve per perişan. Tarihin hiç devrinde görülmeyen toplu irtidadlar yaşanmıştır bu çağda maalesef. Nedevi’nin değdi gibi ‘’bir irtidad  ki karşısında Ebu Bekir yok’’  

Özellikle yetişen yeni nesiller, koyu bir cehalet içinde kalmıştır. İsimleri Müslüman ismi, gönüllerinde İslam da var. Ama bilmeden imanlarının sıhhatine aykırı inanç, söz ve işler sebebiyle dinden çıkarak kafir olmuşlardır, ama ne yazık ki farkında bile değiller.

İslam dışı dinlerin, sistemlerin bayraklarını kaldırıyor, ilke ve ideolojilerine sahip çıkıyor, bunun için çalışıyor, hatta ölüyor, öldürüyorlar da, dinden dönmenin, kafir olmanın, yani irtidad’ın farkında bile değiller. Bu cehalet yüzünden bu mürtedlere kimse ‘’mürted’’ muamelesi de yapmıyor. Bu açıdan bakarak bu kitabın adını “Müslüman Kafir” koymak istedik ama, içini okumayanları  ürkütmek istemediğimizden vazgeçtik.

Bu acı olanlardan sonra gerçek Müslümanlar azınlıkta kalmışlar. Susturulmuşlar, sindirilmişler, korkutulmuşlar, ezilmişler. Gerçek adlarıyla kimse çağırmıyor onları. Onların adı artık gerici, yobaz, mürteci, dinci, aşırı dinci, kökten dinci, fundamentalist, fitneci, fanatik, radikal, marjinal, takunyalı, çemer sakallı, üfürükçü, tarikatçı, humeynici vs. vs. olmuş...

Ortamı böylesine çamurlaştıran iç ve dış emperyalist güçler ve yerli piyonlar, oyunu kurmuşlar ve dizginleri ellerinde tutuyorlar.  Tabi ki amaçları sömürüyü devam ettirmek. Alın terini, emeğin bereketini ve ümmetin servetlerini sömürmek ve semirmek.

Buna isyan etmemek mümkün müdür?

*  *  *

İşte her seçimin bir beka sorunu olarak yaşanmasının altında yatan gerçek budur.Yazarın Diğer Yazıları