Alimler ve Zalimler

Geçmişte alimlerin zalim idarecilerle düşüp kalkması neden hoş  görülmedi? Neydi bunların sebepleri? Niçin din, dünya ve  ahiret için tehlikeliydi?           

Alimlerimiz  bu sebepleri çok geniş olarak izah etmişlerdir. İşte bir kaç satır başı:

1. Dünyaya meyil ve muhabbete sebep olur. Oysa bu,  her günahın başıdır.

2. Haram yemeye sebep olur.

3. Elindeki ilim nimetini küçültmüş olur.

4. Zalimlere  meyil, onlara muhabbet ve destek verdirir. Oysa bunlar cehennem sebebidir.

5.İnsanların zalimleri sevmelerine ve aldanmalarına sebep olur.

6. Emr-i bilm’aruf, nehy-i anilmünker, yani iyiliği emir, kötülüğü nehiy vazifesini terk ederek  günahkar olur. Oysa haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

7. Yağcılık, dalkavukluk, iki yüzlülük, yalancılık, riyakarlık, kıskançlık, kin, nefret ve düşmanlık gibi bir çok kötü huylara sebep olur.

8. Allah'a, Resulüne ve müminlere karşı vazifelerini yapmayarak hain olur.

9. Hakkı batılla değiştirdiği için dinden çıkar.

 Velhasıl dünya ve ahiret her haraplığının esas sebebi, vazifesini yapmayan alimlerdir. Onlar vazifelerini hakkiyle yapsalardı, idareciler düzelirdi. İdareciler düzelince halk da düzelirdi. "Alimin ölümü alemin ölümüdür" diye boşa denmemiştir. Alim manen ölünce, alem de ölür. Yani küfür, şirk, fısk ve zulüm alemi ifsat eder, tahrip eder, öldürür.

Oysa  alimler, Allah'ın kendilerine verdiği vazifeleri ifa etselerdi, kendileri gibi alem de ıslah ve imar olurdu.

 

Yazarın Diğer Yazıları