Ailemizi, Yuvamızı Korumalıyız

İslam nesli ve aileyi korumak için birçok hükümler koymuş ve birçok tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır.

 1- Zina  Yasaklanmıştır :

 İslam zinayı ve fuhşu önlemek için maddi ve manevi müeyyidelere başvurmuştur. Kuran'da şöyle buyruluyor: "Sakın zinaya yaklaşmayın, o fuhuştur, kötü bir yoldur."(İsra:32).

 

Hz. Peygamber de kadın ve erkeklerden biat alırken :"Allah'a şirk koşulmaması, hırsızlık ve zina yapılmaması ve haksız olarak adam öldürülmemesi” üzerine almıştır.

Yine Peygamber Efendimiz :"Bir kimse mümin iken zina yapmaz.",

“zina ve fuhşun yaygınlaşması kıyamet alametidir.”  (et-Taç) buyurmuştur.

 

Akıl ve tecrübe ile de, zinanın kötülüğü ortadadır. Çünkü zina, nesebin karışmasına, akrabalık bağlarının kopmasına, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına, insanların eşya gibi pazarlanmasına, ahlakın bozulup dejenere  olmasına sebep olmaktadır.

 

Serbest birleşmeler, beden ve ruh sağlığı açısından da zararlıdır. Öteden beri bu tür birleşmelerle, zührevi hastalıkların yaygınlaştığı bilinmektedir. Son zamanlarda çıkan AİDS hastalığı, seks çılgınlığının, nükleer enerji kadar, hatta daha fazla insanlığı tehdit ettiği görülmektedir. Bugün sözde kadın hakları savunucuları, kadın erkek eşitliğini savunurken, kadınların erkekleşmesine, birçok erkekle düşüp kalkmasına, böylece fuhşun yaygınlaşmasına, bazı kadınların yalnızlığa itilmesine sebep olmuşlardır.

 

Bütün bunlar, aile müessesesinin zayıflamasına, çocukların sevgisiz, himayesiz ve şefkatten mahrum kalmalarına sebep olmuştur.

 

2- Zinaya Götüren Davranışlar  Yasaklanmıştır :

 İslam, yalnızca zinayı suç saymamış, zinaya sebep olan davranışları da suç saymış ve yasaklamıştır. Onlardan bazıları şunlardır;

a)Bir kimsenin eşinden başka birine şehvetle bakması zinaya götürücü bir davranıştır. Kuran, mümin erkek ve kadınların, gözlerini haramdan sakınmalarını istemiştir. (Nur:31).

 

Zinanın bundan sonra gelecek çeşitlerini de açıklayan bir hadis-i şerif şöyledir:

"İnsanoğlunun her birine zinadan payı yazılmıştır. Gözler zina eder. Gözlerin zinası bakmaktır. Eller zina eder; ellerin zinası tutmak ve dokunmaktır. Ayaklar zina eder; bunun zinası (zina yapılan yere) yürümektir. Ağız zina eder, bunun zinası öpmektir. Zihin (kalp) kurar ve ister, cinsi organ ise, buna ya uyar (zina eder), yahut da uymaz."(Buhari).

 

Bir başka rivayette:"Dil zina eder, bunun zinası (müstehcen) konuşmaktır. Kulak zina eder, bunun zinası (müstehcen şeyleri) dinlemektir.” buyruluyor.

 

 Hz. Peygamber Hz. Ali'ye:“İlk bakış affolunmuştur, ikinci bakış ise aleyhinedir” (Tirmizi)  buyurarak, bakmanın ölçüsünü vermiştir. Ahlakçılar ise tekrar tekrar bakmanın, genellikle şehvetten kaynaklanacağı, yahut da onu tahrik edeceği hususunu dile getirmişlerdir. Şehvetle bakmanın manası sürekli ve ısrarlı bakıştır.

 

b) Yabancı (namahrem) bir kadınla, kimsenin göremeyeceği bir yerde baş başa kalmak (halvette bulunmak).

Zira bu durumda üçüncüleri şeytandır. Yabancı bir kadınla yalnız kalmak, hem tahrik edici hem de şüphe uyandırıcı kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Allah'a ve ahiret gününe imanı olan bir kimse, yanında mahremi olmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın zira bu durumda üçüncüleri şeytandır.” (Ahmet b.Hanbel).

Bu hadis, bir kimsenin eşi ve nikâhı düşmeyen yakın akraba ve hısımları dışında kalan kadınlarla yalnız kalmasını haram kılmaktadır.

 

c) Yabancı (namahrem kadın ve erkek) biriyle tokalaşmak, dokunmak, kucaklaşmak ve öpüşmek:

 İster kadın olsun ister erkek, kendisine yabancı (nikâh düşen) birisi ile müsafaha yapması, ona dokunması, kucaklaşması haramdır. Peygamber Efendimiz biat alırken hiç bir kadının elinden tutmamıştır. Kadınlar, ya su dolu bir kaba ellerini batırmışlar, ya da bir kumaş yere serilmiş, kadınlar ellerini bu kumaş üzerine koyarak Peygamberimize biat etmişlerdir.(Buhari).

 

d) Kadınlarla erkeklerin mecburiyet olmadan bir arada bulunmaları, oturmaları, okumaları ve çalışmaları:

Karma hayat da dediğimiz bu tür davranışlar zinaya götürücü olarak kabul edilmiştir.

 Kadın ve erkek, toplumun ayrılmaz parçalarıdır. İslam’da kadın eve hapsedilmemiş fakat ev dışındaki davranışlarında da tamamen serbest bırakılmamıştır. İslam, kadınların kendi aralarında, erkeklerinde kendi aralarında olmak üzere, eğitim, ibadet, kutlama, eğlence ve benzeri gayeler için toplanma esasını getirmiş, karma hayatı uygun bulmamıştır. Ancak ihtiyaç olduğu zaman, kadın erkek ihtilatına, ihtiyaç miktarınca izin vermiştir. İslam’ın ilk devirlerinden beri, kadınların ihtiyaç bulunduğunda savaşa, camiye, cemaate katıldıkları bilinmektedir. Hz. Peygamber zamanında kadınlar beş vakit namaz için camiye gitmişlerdir. Hatta Peygamber Efendimiz kadınların camiye gelmelerine mani olunmamasını istemiştir. Ancak kadınlar, camide erkeklere karışmamışlar, arkada saf tutmuşlardır. Yine Hz. Peygamber ve sahabe devrinde, kadınlar için ayrı bir gün tahsis edilerek, o günde onlara İslam öğretilmiştir. (Buhari).

 

e) Kadın ve erkeklerin, tesettüre riayet etmeksizin, açık seçik bir şekilde çarşıya pazara çıkmaları, kadınların tesettürsüz olarak yabancı erkeklerle beraber bulunması da zinaya götürücü bir davranıştır.

 Kadınların avreti el, yüz ve ayakları hariç bütün vücutlarıdır. Erkeklerin avreti ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Tesettürsüz  sokağa çıkmanın tahrik edici olduğu açıktır.

 

f) Müstehcen sözleri, şiirleri ve şarkıları dinlemek: Peygamber Efendimizin hadisinde de geçtiği gibi, cinsi tahrike yönelik sözleri, şiir ve şarkıları dinlemek de zinaya götürücü bir davranıştır.

 

g) Müstehcen olan, insanı utandıran, cinsi ilişki ve benzerleri ile ilgili sözleri açık kelimelerle söylemek, dil zinası olarak değerlendirilmiş ve zinaya götürücü bir davranış olarak kabul edilmiştir. Şiir ve müziğin de şehveti tahrik edeni, cinsi duyguya hitap edeni, dilin fuhşu olarak kabul edilmiştir.

Peygamber Efendimiz :"Dil zina eder, dilin zinası (müstehcen) olan sözleri söylemektir” (Tirmizi) buyurmuştur.

 

h) Bir kimsenin eşi dışındaki yabancı birini şehvetle öpmesi ağız zinasıdır ve zinaya götürücü bir davranıştır. Ağız, cinsi tatminde özel organlardan sonra en önemli uzuvdur. Peygamber Efendimiz: "Ağız zina eder, bunun zinası öpmektir.”  (Buhari) buyuruyor.

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları