Dünya Küresel Bir Köy Mü?

Dün ya da bugün fark etmez, yaşanılan her çağın/asrın kendine has avantajları ve dezavantajları vardır. Aynen bunun gibi, şu anda içerisinde yaşamış olduğumuz asrın da kendine has birçok artıları ve eksileri vardır. Hemen herkesin kabul edebileceği gibi, her insan içerisinde yaşamış olduğu zaman diliminin olumlu ve olumsuz koşullarından sorumludur. 

Yaşamış olduğumuz hayatımızda, birazda kitle iletişim araçlarının etkisiyle, sık sık ‘Dünyanın artık küresel bir köye dönüştüğü’ vurgusu yapılmaktadır. Kim ve hangi kesimler tarafından hangi amaçlar için dilendirilmiş olursa olsun, söz konusu bu olgu reddedilmeyecek bir sosyal gerçekliktir. Vakıa, kitle iletişim araçlarının etkisiyle yer küre artık, küresel bir köye dönüşmüş durumdadır.    

Şu anda içerisinde yaşanılan yüzyıl olan yirmi birinci yüzyıl, her yönüyle gerçekten tam bir iletişim yüz yılına dönüşmüş durumdadır. Öyle ki artık, gerek haberleşme ve gerekse ulaşım alanında gelinen nokta itibarıyla üzerinde yaşanılan yer küre, söylenen ifadesiyle artık küresel bir köye dönüşmüş durumdadır. Özellikle de kitle iletişim ve sosyal medya alanlarında meydana gelen gelişmelerle, dünyanın herhangi bir yerinde vuku bulan sosyal veya kültürel bir gelişme, anında bütün dünyaya servis edilebilmektedir.  

Muhakkaktır ki, ulaşım ve kitle iletişim araçlarının günümüzdeki gibi gelişmemiş olduğu geçmiş asırlarda, kültürel anlamda sosyal dokuyu korumak yaşadığımız asra göre çok daha kolay olacaktır. Çünkü önceki asırlarda, ulaşım ve kitle iletişim araçları günümüze göre çok daha az gelişmiş olduğu için, kısmen de olsa hârici etkilere kapalı bir toplum yapısı mevcut idi. Bundan dolayı, dış etkilere karşı kapalı olan böyle bir toplumsal dokuyu korumak günümüze göre çok daha kolaydır. 

Bize göre, ‘Dünya artık küresel bir köydür’ ifadesi daha çok, Batı emperyalizmi tarafından kültürel bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Gelinen nokta itibarıyla, dünya küresel bir köye dönüşmüş olabilir, ama nasıl bir köy? Kıta veya bölge halklarının değer yargılarının ve dünya görüşlerinin egemen olduğu bir köy değil; tam aksine, Batı kültürünün ve dünya görüşünün egemen olduğu bir köy… Propagandası yapılan sözde küresel bu köyde, Batı kültürü ve dünya görüşü dışında diğer dünya görüşleri ve hayat felsefelerine maalesef ki çok fazla yer yoktur.

Şüphesizdir ki, iletişim teknolojilerinin bir silah gibi kullanıldığı günümüz dünyasında mensubu olduğumuz mütedeyyin camiaya çok daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Yaşadıklarımız ve şahit olduklarımızla varlığı kesin olan böyle bir savaşta başarılı olabilmenin tek yolu, yeni yetişen nesillerimizi manevî değer yargılarımızdan koparmadan, çağın kültürel donanımıyla donatarak onları yarınlara hazırlayabilmektir.  

Netice itibarıyla, Batılı medya ve Türkiye’deki gönüllü taşeronları aracılığıyla sürekli dillendirilen ‘Dünya artık küresel bir köydür’ ifadesi, içeriğini kabul etmemiş olmamıza rağmen inkâr edilemeyecek bir gerçekliktir. Keşke, söz konusu mahfiller tarafından sürekli propagandası yapılan küresel köyde, kendi değer yargılarımız ve dünya görüşümüz geçerli olabilmiş olsa. 

Keşke… 

 

      

Yazarın Diğer Yazıları