Sünnet Şerî Bir Delildir- 2

         Sünnetin Huccet  Olduğunu Gösteren Hadisler

 

            Sünnet'in bir teşri kaynağı olduğunu gösteren âyetler olduğu gibi hadisler de vardır:

 

“ Bana Kur’an ve onunla beraber onun gibisi (Sünnet) verildi. Yakında karnı tok, koltuğuna yaslanmış birisi:

"Size bu Kur’an yeter, onda neyi helal bulursanız, onu helal kabul ediniz, onda neyi haram bulursanız onu da haram biliniz” diyecek. Şunu biliniz ki, Allah Rasulü'nün haram kıldığı da, Allah'ın haram kıldığı gibidir. (Mişkat, Ebu Davut)

 

 Nebi (s.a.v.), Muaz b.Cebel'e  “Sana bir dava getirildiğinde ne ile hükmedeceksin ya Muaz”diye sordu. Muaz b.Cebel  “Allah'ın kitabı ile hükmederim“ diye cevap verdi. Peygamber  “onda bulamazsan ne ile hükmedeceksin” diye sordu. Muaz "Peygamberin Sünneti ile hükmederim” cevabını verdi. Konuşma sonunda Hz. Peygamber, Muaz'ın bu şekilde cevap vermesine çok sevindi ve Allah'a hamdü senada bulundu (Ebu Davut).

 

"Size kendilerine sarıldığınızda hiç sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum:Allah'ın kitabı ve Peygamberin Sünneti."(Muvatta).       

Bu hadisler, Sünnetin bir teşri kaynağı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Sahabe uygulaması ve icma:

Sahabe her konuda Peygamberin Sünnetine tabi olmuş, fetva ve hüküm verirken, Kur’an’dan sonra Sünnet’e müracaat etmiştir.

 

Hz. Ebu Bekir, peygamberimizin vefatından sonra kendisine getirilen meselelerin hükmünü bulmak için önce Kur’an'a, bulamazsa Sünnet'e başvurmuştur. Kendisinden sonra gelen Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali de ona tabi olmuşlardır.

 

Hz. Ömer, Vali ve Kadılara gönderdiği genelgelerde, Kur’an ve Sünnet'e göre uygulamada bulunmalarını emretmiştir.

           

İslam’ın ilk devrinden itibaren, zamanımıza kadar bütün İslam alimleri Kur’an’dan sonra Sünnet'i, bir teşri kaynağı olarak kabul etmişler ve bu konuda icma vaki olmuştur.

 

 Akli delil:

Yukarıda görüldüğü gibi, Kur’an ve Sünnet, Peygambere imanı, itaati ve onu örnek almayı emretmektedir. Peygambere iman edipte onun Sünnetini reddetmek akla aykırıdır. Peygambere iman etmek, ona tabi olmayı ve onun Sünnetini esas almayı gerektirir. Aksini düşünmek akla aykırıdır.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları