İstemedikleri İslam’dır Aslında

Bu ülkede İslam’ın gelişmesi onları çılgına çeviriyor. Ama bunu açıkça diyemiyorlar. Bu yüzdendir bütün hazımsızlıkları, öfkeleri, gayzları, çatlamaları. Hele de istikbalden umutsuzluk kahrediyor onları.

Bu yüzden her fırsatı değerlendiriyor, kin ve nefret saçıyorlar. Alışmışlar ya, şımarıklığa devam ediyorlar. Ama bilmiyorlar ki köprünün altından çok sular aktı. Artık sadece dış destek bir işe yaramıyor. Halk ise adam yerine bile koymuyor artık.

Uşaklar hazırlanıyorlar. Yine vazifelerini icra edecekler. Yine kendileri çalacak, kendileri oynayacak. Allah güvenlik güçlerine sabır versin…

Bunların bine birini Müslümanların yaptığını düşünün, nasıl da kıyameti koparırlardı…

Hani bir yasa vardı “halkı kin ve nefrete, düşmanlığa çağırmak” gibi falan. Devlet ve yargı unutuyor bunu gezi zekalılar yapınca. Ama ah bir Müslümanların yapsa aynısını, 301 dahil daha nice yasalar olduğunu görürsünüz?

Kulaklarını çınlatalım yargının…

Nasıl oldu da bu imkanları ele geçirdiler?

Herkes yazdı. Biz de yazdık “Osmanlıdan Cumhuriyete Büyük Kırılma” diye. Daha çok yeni, buğusu tütmekte üstünde…

Her neyse, olan olmuş ve imkan bulmuşlar.

Bir tek amaçları vardır: Hile cebir ve şiddet ile idaresini ele geçirdikleri Müslüman halkı İslam’dan Uzaklaştırmak...

Bunun için her dönemde, dünyada denk gelebildiği ne kadar sapkın inanç varsa ilan etmiş ve savunmuşlardır. İlan ettikleri bu fikir ve inanışlar birbilerine zıt da olsalar bunu yapmışlardır. Bazen Şâmân, bazen Komünist, bazen Darwinist, bazen Faşist, bazen demokrat, bazen laik, bazen ateist, bazen ırkçı, bazen enternasyonelci, bazen ABci, bazen ABDci, bazen Çinci... kılıktan kılığa girmişlerdir.

Hedefleri bellidir; Türkler ve diğer Müslüman kavimler din-iman-ahlak olarak çöksünler ve binbir farklı inanç, fikir ve hareketle tefrikaya düşerek, birbirlerini yesinler.

Amaç ne?

Çok basit: Böylece sayıca az Yahudi milleti dünya üzerinde hakimiyet kurup Önce yıktıkları Osmanlı topraklarında İsrail'i yaşatabilsinler, sonra da vadedilmiş topraklarda Büyük İsrail'i kurabilsinler...

En azından Müslümanların birliğine ve devletine engel olsunlar, bir güç olarak kendilerinin karşısına dikilmesine fırsat vermesinler, sonuçta yeraltı ve üstü ile onları rahatça sömürsünler.

Uşaklık yaptıkları Yahudi siyonizmi kendilerine ne kadar değer veriyor acaba, bunu olsun biliyorlar mı?

İşte asıl zavallılık da bura değil mi zaten?

Yahudiler kimseyi Yahudi yapmak davasında değillerdir. Onların inanışına göre Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur.

Yahudi olmayanlar Yahudilere hizmet etmekle görevli hayvan mesabesindedirler.

Ve Yahudiler bunlara karşı akıllarına gelen her şeyi yapmakta özgürdürler.

İşte bizim “aydınlarımız”, “elitlerimiz”, “seçkinlerimiz”, “çağdaşlarımız”…

Var güçleri ile ile “Gezi” için hazırlanıyorlar.

Allah’ım paralelcileri savunan ahmaklara ve anti manti Müslümanlara ayıklık versin.

Bakalım eşkıyalıkta şehir eşkıyalığında birlikte olacaklar mı halk düşmanlarıyla?

Tüm Yazılar