Büyük Yıkım

Kitabın tam adı şöyle: “Osmanlıdan Cumhuriyete Büyük kırılma”. Orta boy, 300 sayfa. Güzel bir kapak, hoş bir baskı, rahat okumur bir sayfa yapısı. Bu bizim yeni çıkan kitabımız. Basılı 22. Kitabımız oldu çok şükür.

Yeni bir kitabımızın çıkması her yazar gibi bizi de sevindirir elbette. Bunu da dostlarımızla paylaşmak isteriz. Bu istek altında tanıtım arzusu da var elbette. Rezzak-ı Alem olan Allah Teâlâ’dan rızkını bol etmesini, çok çok faydalı olmasını niyaz eyleriz.

 
“Osmanlı dan Cumhuriyete Büyük kırılma” sanırım kitabım muhtevası kakkında bir fikir veriyordur. Tanzimat öncesinde Batı ile tanışan Osmanlı gençlerinin içinde bir kısmının kendi din ve medeniyetinden koparak Batılılaşması ve bunu Osmanlıya taşıma macerası, bu maceranın Osmalının yıkılması ile Cumhuriyette tamamlanması... Fay hattında büyük kırılma ve arkasından gelen “Sosyal Deprem”.

Bu kitapta bu macera işleniyor. Özellikle de İslam Devletinin yıkılması, Hilafet ve şeriatın kaldırılması, Harf ve dil devrimi, bunu besleyen düşünceler ve İslam açısından reddi.

Bu kırılmanın doğurduğu “Sosyal Deprem” de kitaplaştı. Yayınevinin elinde şimdi. Inşallah okullar açılınca bizim de elimizde olur.

Bunlar bizim ilim ve fikirle yaptığımız cihadımız. Bu sistemle yaka paça kavgamız. İslam devlet ve medeniyetini yeniden inşa edene kadar da devam edeceğiz. Inşallah sizler de okuyarak, tanıtarak, okutarak bu cihadimiza katılırsınız. Buna ihtiyacımız da var. Allah Teala “iyilik ve takvada yardımlaşınız, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız” diyor.(Maide, 2)


Bilindiği gibi Kur’an, sünnet ve ictihattan kaynaklanan İslam, bize göre birey ve toplumun mutluluğu  için tam bir kullanma kılavuzudur. Bizim coğrafyamızda İslam Medeniyeti işte bu sosyal zemin üstüne kurulmuştur. Bize göre evren, insan ve İslam birbirini tamamlayan bir üçlüdür. Burada oluşacak her kopma ve ayrışma, her kırılma ve kayma, sonuçta bu sosyal zemininde bir deprem oluşturarak insan için büyük bir felakete sebep olacaktır.

Barbar Batı, tarihinde ilk defa tabiî ilimlere dayalı teknik bir güçle maddî bir medeniyet kurmuş, ancak bu  maddî gücünü zulüm ve sömürü aracı yapmış, dünyayı kan ve gözyaşına boğmuştur.  Bu arada İslam Dünyasını da işgal ederek oradaki İslam medeniyetinin bütün kurumlarını yıkmış ve yok etmiştir. Geri çekilse bile, enkazın üstüne kendi kafasından insanları bırakarak sömürüsüne devam etmiştir. Işte biz “büyük kırılma” derken bunu kasdediyoruz.

Evet, biz böyle büyük bir kırılma ve sosyal depremi Osmanlıdan Cumhuriyete girerken yaşadık. Koca İslam devlet ve medeniyeti bütün kurumları ile gümbür gümbür yıkıldı. Bu yıkımda Batılılar, kendileri kadar yerli işbirlikçilerini, yani “Batıcıları” da kullanmışlardır. Geri çekilirken de onları devlete sahip kılmışlar, sistemi ellerine teslim etmişlerdir.

Bu kitapta anlatıldığı gibi, zaman içinde korkunç sınavlardan geçtiğimiz, yer yer düşüp kaldığımız, sesimizin soluğumuzun kesildiği durumlar oldu, ileride de olabilir. Ama bu durum, asla bizim İslam ve medeniyetinden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Biz Müslümanlar yıkılsak da tekrar ayağa kalkmasını biliriz. Çünkü bu din ve medeniyetin kaynakları elimizdedir.

Biz insan, İslam ve evrenin uyumlu birlikteliğinden asla ayrılmayacak, kendi sosyal zeminimizde devlet ve medeniyetimizi bir gün mutlaka yeniden kuracağız.

Bu kitabın bu kutlu yolda bir yol azığı olması dualarımızla...

Tüm Yazılar