“Sakala Özgürlük” Kampanyası Başlatalım 5

Bu sözümüzü yabana atmayınız. Sakal hem din, hem de insan hakları ve özgürlükler bakımından vazgeçilmez bir haktır. Bu hakkın çiğnenmesine artık izin vermeyelim.

Ne mi yapalım?

Ortak bir mücadele oluşturalım. Medya, sendika, siyasiler, ilim ve fikir adamları, çalışanlar, velhasıl topyekun vatandaşlar olarak bu hakkı dillendirelim ve fiilen de destek vererek sakal bırakalım. Evet, öncelikle sakal bırakmak isteyen istemeyen bütün devlet memurları olarak sakal bırakalım. Mücadele başarılı olup da hak tahakkuk ettikten sonra, tavsiye etmeyiz ama isteyen yeniden kesebilir.

Evet dostlar, hemen bir “sakal kampanyası” başlatalım. Sanırım bu mücadele öyle başörtüsündeki gibi çok çok zor olmayacak, başarı ve zaferin mutluluğu çok kolay tadılacaktır. Çünkü zaman, zemin ve şartlar çok müsaittir. Yani konjonktür uygundur.

Şimdi o kahraman mücahide bayan kardeşlerimizin bin bir çile ile açtığı yolda lütfen erkekler de bir adım atalım ve kamusal alanda sakal bırakma kampanyasını başlatalım.

Bütün Müslümanları, başta serbest çalışanlar olmak üzere bütün memur ve işçi kardeşlerimi sakal bırakarak bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

Gelin ey Müslüman kardeşlerim, bir “sakal kampanyası” başlatalım.

Müslüm gayr-i müslim, herkese sesleniyor, lütfen “özgürlük için sakala serbestlik” diyorum. Bu kampanyaya destek veriniz lütfen.

İşçi ve memur kardeşlerime ve sendikalarına buradan davette bulunuyorum.

Esnaf, zenaatkar, çiftçi, serbest meslek sahiplerine çağrıda bulunuyorum.

Sanatçılara, yazarlara, çizerlere, aydınlara destek vermelerini duyuruyorum.

Siyasi partilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), kanaat önderlerine, derneklere, vakıflara sesleniyorum.

Sosyal medyayı kullananlara davette bulunuyorum.

Özellikle de bilgisayar programından anlayanlara internet üzerinden büyük bir kampanya başlatmayı teklif ediyorum. Katılım sayfaları ve benzeri platformlar kurabilirler.

Öğretmenler, öğrenciler, veliler, aile birlikleri, hadi bu kampanyaya destek veriniz lütfen.

Ve nihayet bu işin asıl sahipleri, siz ey Diyanet teşkilatı, imamlarımız, müezzinlerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz, İmam Hatipliler, Kur’an Kurslular, medreseliler, tasavvuf ve tarikat erbabı, bu kampanyanın başını çekiniz lütfen.

Lütfen “özgürlük meşalesini” bir kere daha yakalım ve bu kampanyaya destek verelim.

Geliniz zafer yolunda bir adım daha atalım, bir mevzi daha kazanalım.

Bu kampanya da bir yenisine vesile olacaktır inşallah.

Böylece sevinç ve kıvançla, dillerimizde rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Şarkımız”ı olduğu halde, zincirlerimizi kıra kıra, özgürlük yolunda adım adım, aşama aşama nihai zafere doğru gidelim ve Allah’ın tevfik ve nusreti ile bütün hak ve hürriyetlerimize erelim inşallah:

Kırılır da bir gün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el yaşlı gözleri siler.
Şenlenir evimiz barkımız bizim.

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.
Sapan taşlarının yanında füze,
Başka alemlerle farkımız bizim.

Kurtulur dil,tarih,ahlâk ve iman.
Görürler nasılmış neymiş kahraman.
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz, nur yolu izde gideriz.
Taş bağırda, sular dizde gideriz.
Birgün akşam olur, biz de gideriz.
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

Tüm Yazılar