Olmasa Ne Olurdu?

Bir konu üzerinde çalışırken Facebook’ta Mustafa Kemal ile ilgili bir bilgiyi paylaştım. Bunun üzerine bazıları hani şu bildik cümleleri ezberden sıralamaya başladılar: “Tamam da Atatürk olmasa biz olmazdık. O bizi düşmanlardan kurtardı, vatan sahibi yaptı.  vs. vs.”

İşte tam da burada bazı tarihçiler ortaya bir tez atarlar; istiklal savaşı İngilizlerle muvazaalı bir savaştır. Plan şöyledir: Batının istediği devrimleri yapmak için İngilizler Mustafa kemal ile gizlice anlaşmışlardır. Yunan Anadolu’ya sürülecek ama desteksiz bırakılacaktır. O da istemese de bir müddet sonra kendiliğinden çekilmeye mecbur kalacaktır. Mustafa kemal da “vatan kurtaran aslan” olarak bütün yetkileri ele geçirecektir. İstenilen devrimler yapılırsa kendileri de İstanbul işgalinden vaz geçecek çekip gideceklerdir.

Aynen plandaki gibi de olmuştur.  Halk da ona minnet duymuş ve “Gazi” diyerek Cumhurbaşkanı yapmıştır. Bütün yetkileri ele geçiren M. Kemal da zamanı geldikçe kimsenin beklemediği inkılapları tek tek uygulamaya koymuştur. O kadar ki direnenlere “bu iş behemahal olacaktır, ama ihtimal ki bazı kelleler de gidecektir” diyecek kadar güçlendirip Batılı devrimleri yapması adına imkan hazırlanmıştır. Bunu önceden gören Mustafa Sabri Efendi, istiklal savaşı için” tiyatro seyrediyorum” demiştir.

Bu bir iddiadır. Yanılmıyorsam Kadir Mısıroğlu da bu kanaattedir. Biz tarihçi değiliz. İşin bundan sonrasını onlara havale ederiz.

Her ne ise, sahi Atatürk olmasaydı ne olurdu?

“Atatürk olmasaydı vatan kurtulmazdı” diye söze başlar Kemalistler. Ve sayar giderler. Fakat bizler “Atatürk olmasa ne olurdu?” diye ciddi ciddi düşündük mü?

Mesela şöyle bir düşünceye ne dersiniz?

“Atatürk olmasaydı İşgalciler zaten bir gün çekip gideceklerdi. Nitekim bugün İslam Dünyasında işgalci kalmamıştır. Buradan da bellidir.

Öyleyse o zaman Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Hilafet ve şeriat kalkmazdı. İslam harfleri değişmezdi. Kılık kıyafet Avrupaîleşmezdi. Kur'an okunması yasaklanmazdı. Medreseler ve tekkeler kapanmazdı. Camiler ahır yapılmazdı vs. vs.”

Siz ne dersiniz?

Bakınız bir Fransız ne diyor?
Yazalım ama gelecek yazıda.

 

Tüm Yazılar