Kurtuluş Yolu 2

Evet, bize kurulan bunca tuzaklardan bir kurtuluş yolu olmalı demiştik. Hatta, “var” demiştik. Açıklamasını da bu yazıya bırakmıştık. Öyleyse başlayalım.

Kaçakçılar, hudutta mayınlı tarlayı geçerken kılavuz tutarlarmış. O kılavuzun adımlarını koyduğu yere kendileri de adımlarını koyar, böylece bir mayın patlatmadan karşıya geçerlermiş.

Bize de böyle bilgili ve tecrübeli bir kılavuz lazım. O da var şükür; Hz. Resulullah (sav) Efendimiz Hazretleri. Ömür denilen uzun yolda, adımlarımızla onu izlediğimizde, hiçbir tuzağa düşmeden sahili selamete erebiliriz. Ama asıl kerametin, Allah Teâlâ’nın lütf-u keremi olduğunu unutmamalıyız. Çünkü o kılavuzu o yol haritasıyla bize gönderen odur.

Ayette bildirildiği gibi, Resule itaat, aslında Allah Teâlâ’ya itaattir. O’nun istediği yere basmak, Allah Teâlâ’nın istediği yere basmaktır aynı zamanda. İşte  orada mayın da yoktur, tuzak da.

Sonuçta O’nun açtığı yolda gidersek, ins ve cin şeytanları, deccalleri, süfyanları, önderleri, o yola giremedikleri, müdahale edemedikleri için, orda tuzak ve tehlike yoktur demektir. İşte lütuf, işte kerem, işte koruma budur.

Yani Allah Teâlâ’nın kelamını, sözünü dinlersek, işimizi O’nun koyduğu şeriata göre yaparsak, O’na tevekkül ve itimad edersek, O bizi kurtarır her defasında kurulan tuzaklardam

Bu güç ve kuvvet O’nda vardır sadece! O, muazzam bilgisi ve kudretiyle başına geçiriyor bütün tuzakları hazırlayanlarının. Bazısına da izin veriyor bunların. Bu yüzden bazı tuzaklar, komplolar, suikastlar hedefini buluyor. Bu da bizim hata ve kusurlarımızdan, söz dinlemez tavırlarımızdan, yanlış davranışlarımızdan ötürü ikaz ve uyarı içindir daha çok. Bazen de deneme için, öğretmek için, kalitemizi göstermek için, ne tepki vereceğimizi kendisi zaten biliyor da, bize de bildirmek, içindir. Evet, bu imtihan, bazen de bizi eğitmek, daha büyük belalara hazırlamak, gücümüzü keşfetmemizi sağlamak içindir. Şöyle yada böyle, bazen “Hak, şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

“Onlar hileler yaptılar, komplolar hazırladılar.  Allah da onların hilelerini, komplolarını boşa çıkardı.  Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.”( Ali İmran  3/54.)

Evet, onlar hileler yaptılar, komplolar hazırladılar.  Allah da onların hilelerini, komplolarını boşa çıkardı. İşte o kadar! Çünkü bizim Allah’ımız, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

Sen Allah Teâlâ’nın kullarına tuzak mı kurarsın?

Hadi kur bakalım. Senin karşına Allah kendi planını çıkarrmakla senin tezgahlarının ve hilelerinin ne kadar gülünç olduğunu ortaya koyar. Sen kim, Allah Teâlâ kim, haddini bilmez zavallı?

Bize kurulan bin bir tuzağı haberimiz bile olmadan boşa çıkaran Allah’ım! Sana hamdolsun. Sen olmasan bunlar bize hayat hakkı bile vermez, bir kaşık suda boğarlar. Tarih boyunca böyle yapmışlar. Dün böyle olduğu gibi, bugün de, yarın da bu böyle yapacaklardır.

Tüm Yazılar