Seçimlere Karşı Bu Rahatlık Nedendir?

Çok yakında bir seçim var. Ancak bu seçimler, daha önce yaşananlar gibi pek heyecankı geçmiyor. Acaba bunda kazananı şimdiden belli olmasının etkisi olmasın? Siz ne dersiniz bilemem.

Bu seçim,bana 1950 deki seçimleri hatırlatıyor. O seçimler de aslında önemli idi. Fakat kazanacak taraf da önceden belli idi. Çünkü Menderes açık ara ile gidiyordu. 1946 da yenen hakkı artık bir daha zor yenirdi. Dünya değişiyor, köprünün altından çok sular geçiyordu.

İlk cumhuriyet yöneticilerinin, geri kalış sebebi olarak gördükleri İslam’ı terk ederek hıristiyanlığı benimsemeyi ciddî olarak tartıştıkları Kazım Karabckir Paşa tarafından ifade edilmiştir. Bu macerayı ve daha fazlasını “Osmanlıdan Cumhuriyete Büyük Kırılma” ve “Laiklik Sorgulaması” kitaplarımızda yazmıştık.

İ946'dan itibaren daha çok dış etkilerle çok partili siyasî hayata geçildi. 1946'daki çok partili seçim, iktidarın müdahalesi sonucu siyasî neticeler doğurmadı. Ancak 1950'de yapılan seçim Türkiye'de seçimli bir iktidar değişikliğine yol açtı. Türkiye o tarihten beri kesintilere rağmen çok partili demokratik bîr sisteme sahip oldu.

Bu seçimden sonra, cumhuriyetten sonrası oluşturulan din ve inanç üzerindeki baskılar kısmen hafiflemeye başladı. Bu bakımdan bir "normalleşme süreci" yaşanmaya başlandı. Çok ağır işleyen bu normalleşme süreci hali hazırda tamamlanmış değildir. Bununla birlikte, bu normalleşme süreci bile asker sivil bürokrasinin şiddetli tepkileriyle karşılaştı. Sonraki askerî müdahalelerin gerekçeleri arasında bu normalleşme sonucunda ortaya çıkan sosyal oluşumlara karşı duyulan tepkiler önemli yer tutar.

Batılılaşma Türkiye'de halen yaşanan sosyal, kültürel çok sayıda meselenin ve kimlik krizinin asıl sebebi olmak vasfını korumaktadır. Türkiye'nin batılılaşma macerasının Avrupa Topluluğuna dahil olmasıyla bir sonuca varması da mümkün değildir.

Bu kriz ve kaos ancak Batılılaşma hareketlerinin bu milletin din ve tarihine ters düştüğü gerçeği görülerek yanlıştan dönülmesi ve hakkın sahibine teslim edilmesi ile çözülür.

Acaba bu seçimlerde de hala var olan baskılardan kurtulabilecek miyiz? Irkçılık ve bölücülükten, başımıza açtığı gailelerden kurtulabilecek miyiz? Millet arasında barış tesis edilebilecek mi? Yeni bir anayasa yazılabilecek mi?

Elbette gaybı Allah bilir. Fakat insanlarda akıl ve iradelerini iyi kullanabilirlerse, bir çok sorunlarından kurtulabilir. Yeter ki iyi bir seçim yapılabilsin.

Acaba halkın bu rahatlığı, bu güvenden mi kaynaklanmaktadır?

Bana gelince, ben halktan da rahatım. Siz de buna şahitsiniz.

Sanırım seçimlerin sonucu bir çok endişeleri silip süpürecektir.

Az kaldı. Sabırla bekleyeceğiz.
 
 

Tüm Yazılar