Ya Vazifenizi Yapın Ya Da Çıkın Anlatın 1

Her gün bir namus cinayeti var haberlerde. Bıktık, usandık. Üzüle üzüle içimiz geçti. Yeter artık. Bir çare lütfen!

Bazı sersemlerin sözlerinin aksine biz Müslümanlar da istemiyoruz “namus” diyerek cinayet işlenmesini. Hele de bunun İslam’a yüklenmesini.

Evet, İslam’da zina haramdır, suçtur ve bunun elbette bir cezası vardır. Ama bu cezayı İslam devletinde İslam mahkemesi verir. “İhkakı hak caiz değildir”. Yani hiç kimse kendisine yapılan suçun cezasını kendisi veremez. Kimse kendisini mahkeme yerine koyamaz. Şikayeti varsa yargıya baş vurur. Yargı da yasaların gereğini yapar.

Açıkça söylüyorum, adam karısını zina halinde görse, öldürmeye hakkı yoktur. İslam mahkemesi varsa ona müracaat eder. Mahkeme gereğini yapar. Yoksa boşar gönderir. Öldürmek niye? Din kendisine bu hakkı vermemiş ki!

Meselenin bir yanı budur.

Diğer yanına gelince, onu kimse görmüyor.

*  *  *

Nedir o?

Bir milletin kanunları milli iradeden çıkar. Yasama, yani Meclis (TBMM), kendisini seçen halkın dini, örfü, adeti ve değerlerine göre kanun yapar. Buna mecburdur, buna mahkumdur. Çünkü hakimiyet milletindir! Milletin isteği geçerlidir.

Öyle mi?

Aslında öyle amma!

Amması ne?

Gerçekler ortada!

İşte sistemin tıkandığı yer tam da burasıdır. Ya bu tıkanıklığı açarız, ya da hep birden batarız. Ötesi yok bunun! Gerisi zaman meselesi…

*  *  *

Şimdi dönelim ve şu bizi temsilen seçtiğimiz milletvekillerimize soralım:

Ey milletvekilleri! Ey “Yasama” erki, Ey Mecliste kanun yapanlar, sizin halkınız zinayı suç sayıyor mu?

Evet! Bu cinayetler de bu yüzden değil mi zaten?

Madem öyle, siz nasıl “zinayı suç olmaktan çıkaran” kanunlar yaparsınız? Zinaya nasıl ceza getirmezsiniz? Hadi yanlış yaptınız, veya önceden yapmışlar, peki ama niye hala bu yanlıştan dönmezsiniz? 

Bu mudur milli iradeye saygı?

Bu mudur milletin hakimiyeti?

Bu mudur demokrasi?

Çok acı olacak, ama iyi düşünesiniz diye hadi soralım: Siz kimin vekillerisiniz?

Bu halkın mı, yoksa Avrupa’da yaşayanların, kısaca Batının mı?

Onlar zinayı suç saymıyorlarmış. Kanunları öyleymiş.

Bize ne!

Eğer milletin iradesini gerçekleştirmeyecekseniz, millete yapılan yanlışları düzeltmeyecekseniz, siz orada ne yapıyorsunuz beyler!

Tiyatro mu oynuyorsunuz, yoksa devlet mi yönetiyoruz?

İster yasama, ister yürütme, isterse yargı olsun, devlet yönetimi ciddiyet ister.

Yapamıyorsanız, çıkın anlatın bari.

Bu millet de anlasın böylece nasıl bir sistemde yaşadıklarını.

 

Tüm Yazılar