Hüda Par Niçin Var? 3

Doğrusu ülkemizin Hüda Par gibi partilere büyük ihtiyacı var. İktidar olur veya olmaz, olamaz, o ayrı mesele. Ama onların görevi daha çok öğretmek, davet, tebliğ ve kılavuz olup yol göstermek, olaylara fikir yürüterek çare üretmek.

Vatandaşları doğusuyla batısıyla kucaklayabilecek bir tavırla milleti kuşkularından kurtarıp rahatlatabilmek, işte bu zorlu günlerde bu da çok çok önemli bir meseledir.

Bir o kadar, belki çok daha fazla mühim bir mesele de şudur: Hüda Par ırkçılık belasını öldürmede faydalı olacaktır. İddialı olacaktır belki, ama bu Kürtçülük kadar alternatifi Türkçülüğü de öldürecek bir misyondur. Kürt gençlerini de Marksist, Leninist, terörist, ırkçı, bölücü olmak gibi dini ve dünyevi büyük zararlardan, açıkça söyleyelim, en büyük bela ve en kötü musibet olan imansızlıktan kurtaracaktır.

Bu yüzden bu partiyi evvela İslami bir çizgide olmasından, sonra da vatanın birliğine bütünlüğüne katkı vermesinden dolayı sevinç ve heyecanla karşılıyorum.

Ekseriyetle tabanını Kürt kökenli vatandaşların oluşturduğu HÜDA PAR özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde PKK ve HDP ile sürekli siyasi bir rekabet durumunda bulunuyor. Aslında doğu halkı dindardır. Ülkede normalleşme sağlansa, bu halk ne PKK, ne de uzantısı partilere destek vermez. Bugünlerde bile az çok bu görülmeye başlandı. Hüda Par bölgeyi saran ırkçı, bölücü, inkarcı küfür düşüncelerine karşı verilen mücadelede çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bu açıdan iktidarda olamasa bile ülkeye çok faydaları olacaktır inşallah.

Hüda Par dindar insanların kurduğu bir partidir. Bu yüzden İslam’ın kalıcı değerleri onların da temel ilkeleri olacaktır haliyle. İslam’ın bugünkü durumu malumdur. Yılların getirdiği bir ihanet ve ihmalin sonucu insanımız dinini bilememektedir. Bu yüzden bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan İslami değerleri yeniden asli şekliyle ihya etmek ve yaşanılır kılmak, bu partinin en büyük amacıdır kanaatindeyim.

İslamî değerler dedikten sonra tek tek saymaya gerek yoktur. Ama belki bazı sorunların öncelik hakkı olabilir. Bu yüzden Hüda Par onları daha sık zikretmektedir. Belki bu da coğrafyamızın yaşadığı acı gerçeklerin bir ifadesidir.

Bu yüzden Hüda Par için “Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek, inanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak, insani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak” önceliklidir.

Bu temel ilkelerinden, ana davalarından başka acaba Hüda Par’ın daha ne gibi öncelikleri vardır?

Yazımız uzadı, bunun cevabını önümüzdeki yazıya havale edelim mi?

Tüm Yazılar