Hüda Par’ın Öncelikleri 4

Bir önceki yazımızda Hüda Par’ın varlığının ana fikrini görmüştük. Şimdi de bazı önceliklerini kısaca görmeye çalışalım.

Bu parti elbette içinden çıktığı bölgenin sorunları da onlar için öncelikli olacaktır. Bu yüzden “Kürt sorununun” çözümünü sağlamak partinin en önem verdiği konuların başında gelir.

Bundan sonra ülkenin herkesi ilgilendiren genel sorunları vardır. İşte o meselelere de önem atfeder Hüda Par. Mesela adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak, can, mal, ırz, akıl ve nesil emniyetini temin etmek için çabalamaya söz verir.

Toplumdaki ahlaki yozlaşmaya dur demek, toplumun huzur ve barışını sağlamak, sosyal adaleti sağlayarak gelir dengesindeki bozukluğu gidermek de önemlidir.

Her parti gibi Hüda Par’ın da bir dış politika çizgisi olacaktır. O, dış ilişkilerin mihverine adaleti yerleştirmek ve mazlum halklarla dayanışmayı sağlamak amacını oturtmuştur.

Bütün bu sayılanlar partinin önemli hedefleridir. Çalışmaları da bu amaçlarını gerçekleştirmek içindir.

Biz fikir planında bu amaçları kendi amaçlarımız biliriz. Doğruluğu ve faydalı oluşu bakımından altına imzamızı atarız. Ama uygulamada elbette bir garantimiz olamaz. İçinde olmadığımız bir siyasi hareketin garantisini de sanırım kimse bizden beklemez.  “Öyleyse neden içinde değilsiniz? Neden birlikte çalışmıyorsunuz?” sorusuna ise o malum bildik cevabımızı veririz:

Biz İslam davasına siyasetin dışında kalan bir alanda hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmet ile siyasetin iç içe olamayacağı kanaatindeyiz. O yüzden siyasi çalışmaların tamamından uzağız.

O alan nedir?

O alan ilim, sanat ve kültür alanıdır. İslam’a davet,  tebliğ, irşat ve nasihat sahasıdır. Biz aynı davanın bu cephesinde çalışıyoruz. Aslına bakarsanız, daha zor, daha zahmetli, ücreti öteye kalmış, dolayısıyla taliplisi daha az bir alanda yani.

Biz sınır ihlali yapmadan, alan taassubu da gütmeden, ana davamıza hizmet eden herkesi kardeş bilir, teşekkür eder, elimizden gelen desteği verir, dua ederiz.

Bu yüzden aynı amaçlara hizmet eden bütün teşkilatları kardeş bildiğimiz gibi, Hüda Par’ı da kardeş bilir ve severiz. Çalışma usul ve tarzımızdan ötürü içlerinde olmasak da dışarıdan bir dava arkadaşları olarak onlara dua eder, gerektiğine inandıkça söz ve yazılarımızla destek veririz.

 

 

Tüm Yazılar