Ey Milletim! 4

Ey Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklar size emanet. Onları dinlerine, milli terbiye ve kültürlerine göre yetiştirin. Ecnebi davranış biçimlerinden, yaşam tarzlarından, kılık kıyafetlerinden, suçlardan koruyun. Okullarda zinayı, alkolü, uyuşturucuyu anlatın.

Ey Milli Eğitim Bakanlığı, size Müslüman olarak teslim ettiğimiz çocuklarımızı okullarınızdan mezun ederken bize Müslüman olarak geri verin. Onları materyalist, pozitivist, ateist, komünist, sosyalist etmeden geri teslim edin yavrularımızı.

Ey hükümet! Milli Eğitime ondan anlayan bir eğitimci bakan atayın lütfen. Bir adalet bakanlığına bir sağlık bakanlığına kendi mesleğinden olmayan birisini hiç atamadınız. Ya Milli Eğitim bakanlığına hangi cesaretle eğitimci olmayan hukukçu, sağlıkçı, maliyeci vs. bakanları atayabiliyorsunuz?

Ey milletim! Tarihin çok kritik bir diliminden geçiyoruz. Lütfen dünya sınavı zaten bir kere başımıza geliyor. Hayat ve ölüm çok ciddi, ahirette hesap vermek çok ciddi meselelerdir, lütfen uyanık olalım. Dinimizi öğrenelim ve yaşayalım. Hayatımızı Müslümanca yaşayalım. Kafirleri ne dinde, ne örfte, ne kılık kıyafette, ne hukukta, ne de görgü kurallarında taklit etmeyelim. Bırakın, onlar bizi taklit etsin.

Ey milletim! Elimizde Kur’an var, sünnet var, fıkıh var, ahlak ve terbiyemiz var. Biz ne olduğu belirsiz, köksüz, zıpçıktı, türedi bir millet değiliz. Binlerce yıllık tarihimiz var, hayat sahnesinde acemi çaylak değiliz. Kendimiz olalım. Bizi biz yapan, yücelten değerlerimizi iyi koruyalım. Kimseyi taklit etmeyelim. İlim, hikmet, teknik insanlığın ortak malıdır, nerede bulursak malımız gibi alırız, o başkadır. Bunlar taklit sayılmaz. Taklit hayat tarzında olur. 

Bizi dinimizden, tarihimizden, kültür ve medeniyetimizden mahrum etmeye çalışan herkes, gizli veya açık düşmanımızdır. Bizi İslam medeniyetinden alarak, ister doğu ister batı, ister güney ister kuzeyde yaşayan bir ecnebi medeniyetine atmak isteyen herkes düşmanımızdır. Düşmanı dost bilmek ve gereken tedbiri almamak ahmaklıktır.

Ey milletim! Şöyle oldu, böyle oldu, şimdi bir ahmaklık içindeyiz. Neden uyanıp kendimize gelmiyoruz? İşte yukarıda yaşanan olay tehlike çanlarını haber veriyor. Kıyamet kopmadan kendimize gelmeliyiz.

Sonra ey ana babalar, en son sözüm size. Çünkü yukarıda seslendiklerimden ses zor gelir. Gelse de geç gelir. Bu arada sen ve evladın yanabilir. Elden gelen öğün olmaz, olsa da zamanında olmaz. En iyisi sizler hemen dizinizin dibindeki yavrularınıza iyi bir dini terbiye verin. Onlara daha küçükken cinsel haramları anlatın. Cinsel istismar ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini anlatın. Kılık kıyafetlerine dikkat edin. Erkekleri erkek kıyafet ve karakteri ile, kızları kız kıyafet ve karakteri ile yetiştirin lütfen. Sonra dizinizi dövmek veya çocuklarınızı döverek mahkemelerde sürünmek fayda etmiyor.

Yoksa bilirsiniz, son pişmanlık fayda vermez.        

 

 

Tüm Yazılar