Cehalete Kurban Edilen Bir Kavram: Biat 1

Müslümanları “biat kültürü” almakla aşağılayan kafirleri bir türlü anlamıyorum. Hele, ayet ve hadislerde geçen “biat” kavramıyla alay ederek imanına zarar veren sözde Müslümanların işledikleri bu cehalet cinayetine bir türlü anlam veremiyorum.

Bu yüzden bazen öfkeleniyorum da.

Yahu, Müslüman bir ülkede yaşayıp da nasıl bu kadar cahil kalabiliyor bunlar? Bu kendini ve inancını inkar, ne aklın alabileceği, ne de imanın kaldırabileceği bir durumdur.

Hadi diyelim, Müslüman olmak veya kalmak sizi hiç ilgilendirmiyor, bari içinde yaşadığınız toplum ile sağlıklı iletişim kurabilmek için olsun, biraz İslam hakkında bilgi edinin. Veya kendinize güldürmemek, nefret uyandırmamak için olsun, birazcık kurtulmaya bakın şu cehaletten.

*  *  *

Neymiş?

“Biat, körü körüne birisine itaat etmekmiş ve insana yakışmazmış”.

Hadi ordan cahil adam!

Biat, maruf olana, iyi olana, Allah Teâlâ’nın ve Resul-i Ekrem Efendimizin emirlerine itaat etmektir. Onun dışında kalan insanların verdiği her emir, bu iki asıl otoritenin emrine uygun ise itaat edilir, değilse, edilmez.

İlke kesindir: “Halika isyan olan yerde mahluka itaat olmaz!”

*  *  *

İşin ciddiyetini belirtmek için, cesareti Kur’an-ı Kerîm’den alarak söyleyeyim: Olmaz ya, farzı muhal oldu diyelim, Allah Teâlâ’nın emrine aykırı bir emri Rasûlullâh (s.a.v)  Efendimiz bile verse, ona da itaat edilmez.

Bunu söylerken cesareti nasıl Kur’an-ı Kerîm’den aldım?

Hemen söyleyeyim; Allah Teâlâ’nın ayeti işte:

“Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allaha hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacaktan, zina etmeyecekleri, çocuklarım öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allahtan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”(Mümtahine, 12.)

Dikkat ettiniz mi ayet ne diyor? “dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda…”

Bu ne demek?

“Dine ve akla aykırı emir verirse itaat sözü vermeyin ve itaat etmeyin” demektir.

"Dine ve akla uygun hiçbir konuda Allahın Resulüne karşı gelmeme" hükmü ise Kuranın sık sık müminlerin dikkatini çektiği bir husustur.  Tekrar ediyoruz, Allah Resulünün marûf (dine ve akla uygun) olmayan bir talepte bulunması zaten düşünülemez. Fakat ona karşı gelmeme buyruğuna böyle bir kayıt konması, yaratanın iradesine aykırı hususlarda hiçbir yaratılmışa itaat edilmiyeceğine özel bir vurgu yapma amacıyla izah edilebilir. 

Bir başka deyişle bu kayıt, peygamberin dahi Allahın iradesine aykırı bir otoriteye sahip olamayacağının teorik bir ifadesi sayılır.

Hatta bunun dahası da var.

Nedir mi?

Açıklayalım, ama gelecek yazıda inşallah.Tüm Yazılar