Bizim Ve Başkalarının Ayıpları

Rasûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdular:

“Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.”

Dinimiz, insanların ayıplarını araştırmayı ve kişilerin gizli hallerini ortaya çıkarmak için gayret etmeyi yasaklamıştır. Buna karşılık, bir kimsenin ayıplarını, kusurlarını örtmek ahlâkî bir fazîlet, üstün bir insânî meziyet kabul edilmiştir.

Örtülmesi istenilen ve Allah’ın da kıyamet gününde örteceği ayıp, kusur ve hatalar, kul hakkına taalluk etmeyen, zulüm ve haksızlık olmayan, söylenilmesi halinde kimseye fayda vermeyen türden olanlardır. Bu sayılanlar ve benzerleri dışında kalan günahları ve özellikle haramları gizlemek câiz değildir.

*  *  *

Allah Teâlâ, dünyada günahlarını örttüğü kulunun, kıyamet gününde de hata ve kusurlarını örter. Böylece mahşer halkı da onun bu halini bilmezler. Dünyada bir kulun hata ve kusurlarını örten kimse de sevap işlediği için, Allah katında o da mükâfatını görür. Allah, dünyada kusurunu örttüğü kulunun, mahşerde de kusurunu ortaya çıkarmaz.

* * *

Eskilerden bir veli sabah uyanınca ilk işi elini yüzüne çalmak olurmuş. Sonra da aynaya bakmak.

Çünkü “gerçek bir Müslüman gibi yaşayamadım” kaygısı çeker, bu yüzden Allah Teâlâ’nın suçlu Yahudilere yaptığı gibi gece uykusunda yüzünü maymun veya domuz şekline çevirmesinden korkarmış.

Olmadığını görünce oh çeker, sevinirmiş. Sübhanellah!

Bu bana şu hadisi hatırlattı. Resulullah (sav) aynaya bakınca şöyle buyururlardı:

"Allahım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzel eyle."

*  *  *

Cenab-ı Allah Peygamberimiz Efendimiz (sav) için Kur’an-ı Kerim’de "Şüphesiz sen en güzel ahlâk üzerindesin" buyurur. O Kur’an-ı Kerîm’de bizim için “üsve-i hasene” olarak bildirilir. Yani uyulacak en güzel örnek, mürşit, rehber, lider şahsiyet.

Bu bizim için olmazsa olmaz bir durumdur. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır.

"De ki: Eğer sizler Allahı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin".

 Resulullah “Veda Hutbesi”nde "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allahın kitabı Kurânı Kerim, diğeri de Sünnetimdir" buyurdu. Sünneti örnek alarak Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarını, ahlak ve edeplerini yaşamak, yüz aklığıdır. Aksi ise yüz karalığı.

Yüz karalığından korkmak lazım.Tüm Yazılar